Poplatok za vybrané služby štátu na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk zaplatíme už aj kartou. V pilotnej prevádzke je zatiaľ možné zaplatiť kartou v reálnom čase za 25 služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Za vybrané služby zaplatíme podstatne rýchlejšie, pretože pri doteraz dostupných možnostiach prevodom na účet alebo pomocou QR kódu bolo potrebné čakať niekoľko hodín na overenie platby. Pri transakcii kartou dostanú používatelia do svojej elektronickej schránky okamžite potvrdenie o zaplatení poplatku.

„Týmto postupne plníme ďalší sľub občanom. Platba kartou je v online svete štandardom a som rád, že konečne začína fungovať aj na portáli Slovensko.sk. Verím, že počet služieb, za ktoré sa týmto spôsobom dá platiť, bude narastať, a zároveň sa s tým bude skracovať čas potrebný na generovanie platobného príkazu tak, aby platba prebehla online bez zdržania,“ povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Aj pre počítačovo menej zdatných

Systém funguje nasledovne: po vyplnení elektronického formulára spoplatnenej služby a po následnom spracovaní jeho podania príde do elektronickej schránky občana príkaz na úhradu s variabilným symbolom platby. Po otvorení používateľ klikne na tlačidlo zaplatiť, čím bude presmerovaný do Virtuálneho kiosku (aplikácia Slovenskej pošty). V tejto aplikácii sa už následne postupuje ako pri klasickom nákupe cez internet a občan vyplní potrebné údaje z platobnej karty. Po potvrdení transakcie je potrebné stlačiť tlačidlo pre návrat do elektronickej schránky, do ktorej bude doručená informácia o úhrade.

„Som rád, že po niekoľkomesačnom vývoji, testovaní a nasadzovaní môžu používatelia elektronických schránok využiť aj lepší a modernejší spôsob platby za elektronické služby,“ komentuje užívateľsky atraktívnu funkcionalitu Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES.

Proces platby kartou je intuitívny, tak aby ho zvládli aj počítačovo menej zdatní používatelia. Ak by občania potrebovali pomoc, môžu si pozrieť videonávody na slovensko.sk, alebo sa obrátiť na operátorov Ústredného kontaktného centra slovensko.sk na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 počas pracovných dní od 8.00 do 18:00 a v stredy až do 21:00. Uvádza tlačová správa ministerstva.

Zoznam elektronických služieb s možnosťou online platby:
 1. Získanie potvrdenia o trvalom pobyte
 2. Získanie potvrdenia o ohlásení „trvalého“ pobytu v zahraničí
 3. Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte
 4. Získanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí
 5. Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom
 6. Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu
 7. Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe
 8. Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom
 9. Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu
 10. Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)
 11. Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny
 12. Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)
 13. Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov
 14. Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení
 15. Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla
 16. Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu
 17. Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla
 18. Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla
 19. Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva
 20. Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie
 21. Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla
 22. Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla
 23. Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
 24. Podanie žiadosti o nahliadnutie do matriky
 25. Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP