banner-note-7
E?te pri prvom zvolávaní Samsung Galaxy Note 7 na výmenu si výrobca myslel, ?e problém je v dodávate?ovi batérií. Aj to je dôvodom, pre?o phablety z druhej, ?bezpe?nej? várky prichádzali s batériami od iného dodávate?a.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Problém sa nakoniec ani po výmene za bezpe?né kusy nevyrie?il a Samsung musel okam?ite úplne zastavi? výrobu a predaj. ?udia, ktorí u? tento smartfón vlastnia, majú teraz mo?nos? ho vráti? a získa? spä? svoje peniaze. Pre výrobcu je to obrovská strata a bude sa o nej hovori? e?te nieko?ko rokov. Najvä??í výrobca smartfónov na svete sa teraz musí zaobera? aj otázkou, ?o vlastne spôsobilo tieto výbuchy, ak nie chybné batérie. Zatia? nepadlo oficiálne vyjadrenie a mô?eme sa tak spolieha? iba na rôzne ?pekulácie.

Samsung Galaxy Note 7 N930F mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
Another-Samsung-Galaxy-Note-7-battery-catches-fire (1)

Po?kodenie od explózie

TIP: Samsung za?al rozposiela? ?peciálne balenie na vrátenie smartfónu.

Jednou z nich je aj nasledovná. Povráva sa, ?e chyba nastala u technikov zo Samsungu, ktorí spravili vylep?enie na SoC (integrovanom obvode) pre urýchlenie nabíjania. A to a? tak, ?e batéria takéto rýchle nabíjanie nemohla zvládnu?. Je to v?ak len mo?ná teória a ?o napokon bolo za výbuchmi ?nout sedmi?iek? sa mo?no nikdy nedozvieme. Tak ?i onak, podobnú chybu si u? gigant nemô?e dovoli? a budúca vlajková lo? Galaxy S8 bude musie? by? bezchybná po v?etkých stránkach.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
57%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.