U? ?oskoro sa fanú?ikovia tohto ?ínskeho výrobcu do?kajú ve?kého prekvapenia v podobe nového modelu Mi6. Okrem neho v?ak prídu na svet aj ?al?ie produkty, no tie u? budú spada? pod dcérsku firmu Mijia. Okrem týchto noviniek má Xiaomi e?te jeden dôvod na oslavy, a tým je úctyhodné mno?stvo predaných smartfónov za marec. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi je s nami u? od roku 2010 a a? do dne?ného d?a sa mu darí ?a? jeden úspech za druhým. Samozrejme, aj takto populárneho výrobcu trápia isté problémy. Medzi najvä??ie negatíva mô?eme zaradi? pokles tr?ieb z predaja smartfónov v roku 2016. Celkovo tr?by klesli v porovnaní s rokom 2015 a? o 36 %. Túto situáciu ?iasto?ne zaprí?inili aj oneskorené dodávky, no spolo?nos? u? intenzívne pracuje na náprave.

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Nenechaj si ujs?
Xiaomi sa stalo najpreferovanej?ím výrobcom na ?al?om trhu. Porá?a tak Apple aj Samsung

Po oslavách 7. výro?ia zalo?enia firmy prebral CEO Xiaomi, Lei Jun, so svojimi zamestnancami hlavné ciele pre tento rok. Pod?a neho sa má spolo?nos? v roku 2017 zamera? na 3 k?ú?ové body. V nasledujúcich mesiacoch tak plánuje zlep?ova? kvalitu zariadení, ?ím chce predbehnú? konkurenciu. Medzi ?al?ie záväzky patrí aj implementovanie rôznych inovácií do nových smartfónov a zlep?enie systému dodávok.

zdroj fotografie: Gizmochina

Zmeny v politike Xiaomi v?ak u? teraz priná?ajú svoje ovocie. Na sociálnej sieti Weibo sa objavili správy, ?e v minulom mesiaci sa Xiaomi podarilo preda? a? 6,3 miliónov smartfónov. Celkovo chce ?ínsky gigant do konca roka preda? a? 70 miliónov kusov. Pokia? bude situácia aj na?alej takto priaznivá, tak má spolo?nos? skuto?ne reálne ?ance svoj cie? naplni?.

Kúpi? Xiaomi Redmi Note 4X s plným LTE

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]