Xiaomi sa aktuálne stalo najpreferovanej?ou zna?kou smartfónov na indickom trhu. Získalo si tak vä??iu priaze? ako Apple a Samsung dohromady.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? od?tartovala predaj svojich smartfónov v Indii v roku 2014. Odvtedy sa rýchlo prebojoval na top prie?ky predajnosti smartfónov a popularita tejto zna?ky na jednom z najvä??ích ázijských trhov stále rastie. Pod?a ?tatistiky vypracovanej spolo?nos?ou Strategy Analytics je ?ínsky výrobca najpreferovanej?ou zna?kou pre kúpu nového smartfónu. Zákazníci h?adajú v smartfóne hlavne výkon, ve?kos? a rozlí?enie obrazovky a rýchlos? internetového pripojenia. Navy?e, len 6 % z potenciálnych zákazníkov má záujem o drah?í prémiový smartfón. Pou?ívatelia z Indie tak preferujú skôr smartfóny s výborným pomerom ceny a výkonu. A práve tieto po?iadavky sp??a Xiaomi perfektne.

Xiaomi
Zdroj fotografie: Strategy Analytics

Nenechaj si ujs?
Príval nových Xiaomi smartfónov: Mi Max 2 a Mi6 pre?li testami výkonu!

Pre porovnanie, preferencia Xiaomi smartfónov oproti iným zna?kám je 26 %, pri Samsungu ?i Apple je to len 12 %, ?o je zna?ný rozdiel. Medzi porazenými sú aj ?al?í výrobcovia ako Lenovo, Motorola a známe OnePlus. A zatia? ?o ?ínsky výrobca oslavuje svoj ?triumf?, domáci výrobca Micromax za?íva najni??iu preferenciu v histórii, a to aj napriek vcelku vysokému podielu trhu.

xiaomi redmi note 4x
zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Kúpi? Xiaomi Redmi Note 4X za 157 ?
Kompletná LTE podpora

Pre zaujímavos?, ?tatistky tvrdia, ?e za 45 dní bolo Xiaomi schopné preda? 1 milión svojich Redmi Note 4 smartfónov, pri?om minuloro?né Redmi Note 3 ?i Redmi 3S mali taktie? vysokú úspe?nos?. ?ínskemu gigantovi sa darí napredova? aj v iných krajinách, no so svojou expanziou je zatia? ve?mi opatrné. India a ?ína sú u? dva obrovské trhy, kde Xiaomi kra?uje.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
57%
Chcem to
0%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
5%
Neznášam to
0%
O autorovi
Ľubomír Macura
Stredoškolský študent a vyznávač moderných technológii. Vo voľnom čase jazdím na motocykli a venujem sa rôznym technickým záležitostiam.