Tento ob?úbený program si svoje miesto v opera?ných systémoch Windows od Microsoftu dr?al miesto neuverite?ných 32 rokov. V najnov?ej aktualizácii pre posledný Windows 10 v?ak spolo?nos? plánuje necha? zmiznú? nielen Skicár.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najnov?ie aktualizácie opera?ného systému Windows v?dy prinesú nejaké novinky a tou poslednou bude odstránenie známeho Skicáru. Pod?a tvrdení Microsoftu u? nie je tento program v aktívnom ?tádiu vývoja, a tak sa jeho éra v na?ich po?íta?och ?oskoro skon?í. Microsoft sa o Skicári taktie? zmienil ako o ?zastaranej funkcii?.

Ob?úbený najmä v?aka jednoduchosti

Od jeho za?iatkov ne?lo o nejaký prepracovaný softvér s ve?kým potenciálom, no mnohí pou?ívatelia si ho ob?úbili v?aka jeho jednoduchosti. Microsoft v?ak Skicár nepochová úplne. Zastavená bola jeho softvérová podpora od vývojárov, pri?om program má by? stále dostupný.

Jedna z prvých verzií Skicáru

zdroj fotografie: Blogspot

Nahradený bude modernou 3D alternatívou

Softvérovú podporu ikonického Skicáru sa Microsoft rozhodol zastavi? práve kvôli vývoju modernej náhrady s názvom 3D Skicár. Ten je vo Windows 10 dostupný u? od za?iatku tohto roka, konkrétne v aktualizácii Windows 10 Creators Update. Ten ponúka ove?a modernej?ie prostredie, ako aj ove?a ?ir?iu ?kálu funkcií pre vytváranie grafiky.


zdroj fotografie: Screenshot

Okrem neho v?ak spolo?nos? z Redmontu plánuje ?krtnú? z Windows 10 aj ?al?ie aplikácie. Tie mô?u by? odstránené u? pri najbli??ej vä??ej aktualizácii alebo sa ich Microsoft zbaví postupne. Ni? ale zatia? nie je stratené, preto?e vo vyhlásení Microsoft tvrdí, ?e zoznam programov mô?e by? e?te upravený Konkrétny zoznam v?etkých programov ?i funkcii, ktoré majú by? odstránené nájde? na oficiálnej stránke Microsoftu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
0%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
60%
Neznášam to
13%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]