V?etci fanú?ikovia ?ínskej spolo?nosti Meizu mô?u by? posledných pár mesiacov právom sklamaní. Ich ob?úbený výrobca toti?to odha?uje zariadenia, ktoré sú po výkonnostnej stránke takmer rovnaké, pri?om ?aleko zaostávajú za konkurenciou. Za?iatkom tohto roka v?ak vysvitlo, ?e sa ob?úbenému výrobcovi ?rtá na lep?ie ?asy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V tomto období toti?to oficiálne skon?il patentový spor, ktorý vládol medzi ním a spolo?nos?ou Qualcomm. Tá sa primárne zaoberá výrobou mobilných procesorov, no okrem toho vyvíja aj ?al?ie zaujímavé produkty. Tie sú ?alej vyu?ívané v smartfónoch rôznych výrobcov, av?ak práve kvôli spomínanému sporu neboli poriadne dlhú dobu implementované do ?iadneho zariadenia od Meizu. ?ínsky gigant sa tak musel obráti? na menej populárne procesory od MediaTeku, ktoré sú známe omnoho ni??ím výkonom a rovnako aj vy??ou spotrebou batérie.

zdroj fotografie: Gizmochina

V?aka tomu, ?e je tento spor definitívne minulos?ou sa celkom ur?ite v doh?adnej dobe do?káme viacerých Meizu smartfónov, ktoré budú kone?ne obsahova? ?ipsety od Qualcommu. Pod?a dnes odhalených informácií sa prvého z nich do?káme niekedy v tre?om ?tvr?roku. Okrem toho má a? 30 % zo v?etkých tento rok odhalených noviniek obsahova? jeden z procesorov od amerického výrobcu. Týmto krokom sa Meizu sna?í dohna? svoju ?ínsku konkurenciu, ktorá vyu?ívanie MediaTek procesorov zna?ne obmedzila a taktie? sa obrátila k ob?úbenej?ej alternatíve.

zdroj fotografie: Gizmochina

Nenechaj si ujs?
Pozri sa, ako by mohlo vyzera? Meizu Pro 7. Dôraz kladie najmä na úzke rámiky

Li Nan, CEO Meizu, u? v minulosti potvrdil, ?e jeho spolo?nos? tvrdo pracuje na high-end zariadení s duálnym fotoaparátom, zahnutým displejom a ?ipsetom od Qualcommu. S najvä??ou pravdepodobnos?ou pôjde konkrétne o Snapdragon 835, no nie je vylú?ené ani pou?itie jedného z jeho predchodcov. Okrem tohto pripravovaného modelu by sme sa taktie? mali do?ka? zariadenia vy??ej strednej triedy, ktoré zase má by? pohá?ané jedným z procesorov série Snapdragon 600. ?ínsky výrobca verí, ?e sa mu tak ?ím skôr podarí uspokoji? v?etkých tých, ktorím sa ?ipsety od MediaTeku nepozdávajú. To v?ak neznamená, ?e na ne úplne zanevrie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]