banner-nexus-6pU? dlh?iu dobu je známe, ?e nové referen?né smartfóny Googlu neponesú ozna?enie Nexus, ale prídu  pod novou zna?kou Pixel. Obe pripravované zariadenia u? sprevádzalo mno?stvo únikov, a tak máme dobrú predstavu o ich vzh?ade, ale aj hardvérovej výbave. Napriek tomu sme v?ak radi za ka?dý nový únik, ktorý by mohol pomôc? zlo?i? celú sklada?ku o pripravovaných novinkách.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V prvom rade sme sa kone?ne do?kali oficiálneho potvrdenia dátumu predstavenia. Google dnes zverejnil na svojom YouTube kanáli nové video, ktoré má predstavova? akúsi upútavku na plánované novinky. Treba v?ak poveda?, ?e video je zna?ne jednoduché a celkovo nám okrem dátumu a obrysov smartfónu neodha?uje ni?. Samotný softvérový gigant v?ak potvrdil aj presný ?as, kedy mô?eme novinky o?akáva? a v?etci priaznivci by si mali nastavi? pripomienku na 4. októbra o 18:00. Na konci videa tie? figuruje logo v tvare písmena G, ktoré má pod sebou zdru?ova? v?etky nové produkty spolo?nosti a ikonickým nápisom Nexus tak nadobro odzvonilo.

Huawei Nexus 6P mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Okrem dátumu predstavenia sme sa do?kali aj nových záberov, ktoré nám odha?ujú oba smartfóny Pixel v bielej farbe. Táto farba sa nachádza na zadnej sklenej ?asti a obopína ju strieborná hliníková kon?trukcia. Sklená ?as? integruje skener odtla?kov prstov, ako aj optiku fotoaparátu. Na prednej strane prístroja sa taktie? nachádza vrstva odolného skla. Oba smartfóny sú navlas rovnaké a jediné ?o ich odli?uje je ich ve?kos?. Men?í Google Pixel dostal displej s uhloprie?kou 5,2-palcov a vä??í Pixel XL príde s 5,5-palcovým displejom.

TIP: Rada zariadení Nexus kon?í! Google bude zdru?ova? svoje smartfóny pod ozna?ením Pixel

Ako je známe, o výrobu noviniek sa postarala spolo?nos? HTC, no je ve?mi pravdepodobné, ?e Google mal vo výrobnom procese ove?a vä??ie slovo. Pixel XL nám tie? prezradil svoj vzh?ad uzamykacej obrazovky nového Androidu, zatia? ?o model Pixel zobrazuje novú bootovaciu animáciu, ktorá sa s ve?kou pravdepodobnos?ou zhoduje s animáciou vo vy??ie zmienenom videu. Okrem toho sme sa do?kali aj videa, ktoré zobrazuje jednu z týchto dvoch noviniek. Jedná sa o reklamu spolo?nosti Nest, ktorá rovnako patrí pod Google. Na spomínanej reklame je prezentovaný inteligentný termostat a na malý moment sa v jednom zo záberov mihne aj Google Pixel.

Po stránke ?pecifikácií budú obe zariadenia zhodné a mô?me sa tak te?i? na procesor Snapdragon 820 a nevylu?uje sa ani mo?nos? pou?itia vylep?eného Snapdragonu 821. Jednému z týchto procesorov budú dopomáha? 4 GB RAM pamäte. Oba smartfóny majú by? obohatené o 12 MPx zadný fotoaparát, ktorému bude sekundova? 8 MPx predný sníma?. Displej Google Pixel XL ponesie jemné 2K rozlí?enie a klasický Pixel vzh?adom na ni??iu uhloprie?ku ponúkne FullHD panel. Spolu s týmito informáciami unikla aj o?akávaná cena, ktorá bude pod?a v?etkého za?ína? na poriadne mastnej ?iastke 582 ?.

TIP: Google Pixel XL sa objavil v benchmarku s Androidom 7.1 a 4 GB RAM pamä?ou

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
8%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
77%
Neznášam to
8%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]