Za?iatkom tohto roka sa uskuto?nila konferencia CES 2017, kde svetoví výrobcovia elektroniky predstavili nové produkty. Kórejské LG ohromilo svojich fanú?ikov inteligentnými ultra-tenkými televízormi zo série ?W?. Po nieko?kých mesiacoch sa v?ak tieto novinky dostávajú do predaja, pri?om spomedzi nich vyniká najvä??í model so 77″ uhloprie?kou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Doby, kedy trend udávali LCD ?i plazmové televízory sú u? dávno za nami. Spolo?nosti teraz vyu?ívajú inteligentné funkcie, ktoré prichádzajú v extrémne tenkých kon?trukciách. Dôkazom inovácií sú tie? smart televízory série ?W? od LG, ktoré v sebe obsahujú najmodernej?ie technológie, pri?om ich kon?trukcia je ten?ia ako ?udský prst, konkrétne 2,57 mm. V?etky konektory a hardvérová výbava je z kon?truk?ných dôvodov umiestnená v samostatnom soundbare. Ten podporuje nielen HDMI konektory, ale aj funkciu Dolby Atmos, s ktorou doká?e poskytnú unikátny zá?itok z po?úvania 3D priestorového zvuku. Jedine?ne rie?ené sú aj reproduktory, ktoré sú v tomto soundbare ukryté a vysunú sa iba v prípade potreby.

zdroj fotografie: LG

Nenechaj si ujs?
Najnov?ia smart TV od Xiaomi je tenká ako minca. Prichádza aj s ?a?ko uverite?nou cenou

Inteligentné televízory W-série od LG tie? vynikajú prehrávaním obsahu v 4K. Okrem toho im nechýba podpora pre 4 ?tandardy HDR obrazu. Opera?ným systémom je WebOS 3.5. Aby mohol zákazník vyu?i? funkcie naplno, LG sa spojilo so spolo?nos?ami Netflix, Amazon a Vudu, prostredníctvom ktorých bude mo?né sledova? obsah v najvy??ej kvalite. Ozna?enie televízorov série ?W? predstavuje anglické slovo ?Wallpaper? (v preklade tapeta), ?ím výrobca dokonale vystihol ich vlastnosti. U? na prvý poh?ad toti? zaujmú svojou tenkou kon?trukciou, ktorá ukrýva ?pi?kový OLED zobrazovací panel.

zdroj fotografie: LG

LG na CES 2017 predstavilo hne? nieko?ko verzii, pri?om model so 65″ uhloprie?kou sa dostal do predaja u? pred pár mesiacmi. Teraz v?ak prichádza jeho vä??í 77″ variant. Men?í z dvojice si záujemcovia mohli zaobstara? za viac ako 7000 ?. Druhý spomínaný model stojí nieko?ko násobne viac. Medzi be?nými ?smrte?níkmi? sa tak zrejme len ?a?ko nájde niekto, kto za smart televízor LG so 77″ uhloprie?kou zaplatí astronomických 17 600 ?. Za túto sumu si mnohí rad?ej zaobstarajú pohodlné auto strednej triedy. Medzi zákazníkmi z vy??ej vrstvy sa ale rozhodne nájde zopár jedincov, ktorí túto mastnú sumu za nový ultra-tenký televízor obetujú. My si tak mô?eme aspo? vychutna? zábery tejto ú?asnej novinky z prilo?eného videa.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]