Zrejme ka?dý tvrdo pracujúci ?portovec sníva o tom, ?e sa jedného d?a dlhé roky driny a odopierania zúro?ia v jeho prospech a za?ne si tak na seba zarába? ?innos?ou, ktorá ho neskonale baví. Nie v?dy sa v?ak to?ko ?elaný úspech aj skuto?ne dostaví a namáhavá príprava ve?a rát vyjde navnivo?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za t?nistou cestou plnou preká?ok sa ale nachádza nie?o, na ?o po?úva ka?dý ?portovec rovnako. Ú?as? vo svetovo najúspe?nej?ích a najznámej?ích ligách akými sú hokejová NHL, basketbalová NBA alebo futbalová La Liga, doká?e zaru?i? nielen poriadnu slávu, ale i rozprávkové peniaze. Iste ti netreba pripomína? 6 a? 7-ciferné sumy, ktoré vrcholoví ?portovci ka?doro?ne zarábajú. Ak aj teba rodi?ia v mladosti motivovali slovami: ?Ke? sa bude? poriadne sna?i?, bude? zarába? milióny?, rozhodne zbystri svoj zrak. Z najnov?ích zistení toti?to vyplýva, ?e má? vä??iu ?ancu sta? sa milionárom ako softvérový in?inier, pri?om ?a mô?e prekvapi? aj o nie?o vy??ia výplata.


zdroj fotografie: LinkedIN

Ani náhodou sa nesna?íme spochyb?ova? zárobky tvrdo pracujúcich atlétov, práve naopak. Priemerná kariéra hrá?a amerického futbalu v lige NFL trvá pribli?ne 3,5 roka, po?as ktorých si príde, opä? v priemere, na 2,82 milióna ?. O nie?o hor?ie sú na tom baseballisti z ligy MLB, ktorý si za zhruba 5,6 roka trvajúcu kariéru zarobia 2,73 milióna ?. Najviac sa v?ak mô?u radova? ?portovci z basketbalovej ligy NBA, ktorý si zarobia v priemere  11,3 milióna ? u? za 5 rokov. Situácie v ostatných svetovo uznávaných ligách nie sú a? také odli?né.

Nenechaj si ujs?
Google Mapy pre Android sa zmenili na nepoznanie

Pri porovnaní s platom a pracovnou kariérou softvérového in?iniera v?ak nejeden vrcholový atlét mô?e zblednú? závis?ou. V tomto odbore toti?to pracovníci priemerne odrobia a? 40 rokov, za ktoré zarobia a? 4,7 milióna ?. Tí ?ikovnej?í, ktorí sa doká?u uplatni? v spolo?nostiach akými je Google ?i Facebook, si dokonca mô?u hravo zarobi? aj nad 10 miliónov ?. Aby toho nebolo málo, k tejto práci sa dopracuje? rozhodne jednoduch?ie. Faktom v?ak zostáva, ?e ak chce? zarobi? ve?a pe?azí za pomerne krátky ?as, viac sa ti vyplatí práve kariéra profesionálneho ?portovca.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]