Google Mapy pre Android dnes dostávajú aktualizáciu, ktorá priná?a u?ito?né vylep?enia a men?ie dizajnové zmeny. Navigovanie do práce alebo najbli??ej re?taurácie bude tak opä? o nie?o jednoduch?ie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Novinkou je informa?ný panel, ktorý nájde? v dolnej ?asti aplikácie. Na domovskej obrazovka sta?í potiahnu? ikonu smerom nahor a zobrazia sa tri hlavné zálo?ky. Na prvej sa budú zobrazova? najbli??ie miesta, ako napríklad re?taurácie alebo bankomaty. Druhá ponúkne informácie o doprave autom, a to vrátane pribli?ných ?asov príchodu. V tretej zálo?ke si na?la miesto verejná doprava, kde zárove? nájdeme pribli?ný ?as príchodu spojov.


zdroj fotografie: TheVerge

Nenechaj si ujs?
Google Mapy u? ?oskoro prinesú významné a hlavne praktické inovácie

I ke? zvy?ok aplikácie sa vä??ej zmeny nedo?ká, informa?ný panel je pomerne ve?kou a hlavne u?ito?nou novinkou. Jeho úlohou je u?ah?i? h?adanie blízkych re?taurácií a iných podnikov, cestu do práce a u?ah?i? tie? cestu verejnou dopravou. Zatia? nepadlo slovo, ?i sa tejto novej funkcie do?kajú aj pou?ívatelia opera?ného systému iOS. Pre Android v?ak aktualizácia za?ala kolova? u? dnes a v najbli??ích d?och ju mô?eme o?akáva? aj na Slovensku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.