Napriek tomu, že trh kryptomien zažíva v posledných týždňoch čiastočný úpadok a po veľkom májovom prepade sa na trhoch obchoduje o čosi menej, nemení to nič na tom, že trh digitálnych mien nikam neodchádza a jeho popularita stále nedosiahla maximum.

Kryptomenám prepadli vo veľkom aj Slováci, pričom mnohým investorom sa takto podarilo za posledné mesiace dosiahnuť hodnotné zisky. Spôsobov, ako obchodovať s kryptomenami je naozaj veľa a na svoje si prídu úplní začiatočníci aj veteráni vo svete obchodovania, no rozdiel prichádza v regulácii.

Zdaňovací systém na Slovensku má svoje muchy

Kým napríklad obchodovanie s cennými papiermi je aj na Slovensku pomerne zregulované a Slováci sú od dane z príjmov a odvodov pri predaju cenných papierov po roku držania cenného papiera oslobodení, pričom prípadné sadzby sú zároveň nastavené na pomerne rozumnej úrovni, u kryptomien je situácia diametrálne odlišná.

Ešte koncom marca sme ti priniesli podrobný prehľad, ako zdaňovanie kryptomien na Slovensku funguje, ktorý nájdeš tu. Systém a sadzby v našej krajine by sa však dali charakterizovať dvoma slovami – neprimerane vysoké.

Zdaňovanie kryptomien na Slovensku je v súčasnosti regulované podľa metodického usmernenia MF SR č.MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien, ktoré vstúpilo do platnosti ešte 1.10.2018.

Odhliadnuc fakt, že dosiahnuté príjmy z obchodovania s kryptomenami je možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ktoré predstavujú nákupné ceny a spolu s nimi aj prípadné straty z predaja iných digitálnych mien či napríklad náklady na energiu pri ich ťažbe, sa sadzba konečnej dane spolu s odvodmi pohybuje na úrovni minimálne 33 % a maximálne 39 %, čo rozhodne nie je málo.

Je preto rozumné povedať, že systém zdaňovania kryptomien na Slovensku potrebuje nutne rekonštrukciu, o ktorú sa podľa dostupných informácií usilujú nielen mnohí veľkí hráči na trhu spolu s investormi v organizovaných skupinách, ale v tomto volebnom období aj priamo vláda SR.

Priamo v programe Vlády SR sa totiž nachádza informácia, podľa ktorej regulátori v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vytvoria aj legislatívny rámec upravujúci problematiku kryptomien.

To samozrejme o žiadnom konkrétnom znižovaní alebo veľkých zmenách v tejto sadzbe nič nehovorí, no tu prichádza do hry balíček opatrení Ministerstva hospodárstva (MH SR), ktorého pripravovaný balíček opatrení Kilečko 2 obsahuje aj konkrétne opatrenie s cieľom znížiť dane z kryptomien, ktoré má však z formálneho hľadiska „pod palcom“ Ministerstvo financií (MF SR).

EÚ bude kryptomeny plošne regulovať, opatrenia prídu v nasledujúcich rokoch

V neposlednom rade je na stole aj iniciatíva Európskej únie (EÚ) s názvom MiCA, ktoré je súčasťou veľkého balíka opatrení v oblasti digitálnych financií, ktorý EÚ prijala ešte v septembri minulého roka.

Balík MiCA (Markets in Crypto-Assets) bude podľa dostupných informácií obsahovať množstvo opatrení a nariadení ohľadom regulácie digitálnych mien v Európskej únii a zároveň chrániť ich používateľov a investorov.

Medzi avizovanými opatreniami, ktoré MiCA prinesie, sa nachádza napríklad povinnosť pre eminentov stablecoinov (kryptomien s hodnotou naviazanou na určité platidlo či kôš aktív, pozn. redakcie) a kryptomien s veľkou trhovou kapitalizáciou zasielať regulátorom whitepaper, teda dokument s podrobnými informáciami o projekte, záväzných plánoch vývojárov či príkladoch použitia.

MiCA sa na poli Únie sa bude implementovať v najbližších rokoch, no z dostupných zdrojov nie sú zatiaľ známe žiadne nové informácie ohľadom zmien v plošných daňových sadzbách, ktoré MiCA možno prinesie, a preto sme sa jej ďalej podrobnejšie nevenovali.

Nižšia daň je v príprave, ministerstvá si však protirečia

Redakcia FonTech.sk preto v súvislosti s avizovanými zmenami kontaktovala MH SR aj MF SR a dožadovala sa odpovedí ohľadom zmien avizovaných priamo v programe Vlády SR.

Tlačový odbor MH SR návrhy spojené so znižovaním daní z kryptomien v balíčku opatrení Kilečko 2 potvrdil, pričom zároveň potvrdil aj existenciu väčšej iniciatívy zo strany EÚ, na ktorej má už údajne pracovať aj MF SR. Následne odkázalo redakciu s otázkami priamo na príslušné ministerstvo.

„Jedným z návrhov, ktoré sú zaradené do Kilečka 2, je aj zníženie dane z kryptomien. Podľa MH SR je daň nastavená neprimerane vysoko v porovnaní s úpravou zdaňovania v okolitých krajinách. MH SR preto v súčasnosti pracuje na finalizácii návrhu, ktorý bude predmetom rokovania a hľadania konsenzu s vecne príslušným rezortom, teda ministerstvom financií.“

„Na základe predbežného vyjadrenia MF SR sa na úrovni EÚ rozbieha iniciatíva v zlepšovaní rámca administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi, ktorá sa týka výmeny informácií o krypto-aktívach a e-peniazoch na daňové účely,“ uviedlo MH SR pre redakciu FonTech.sk.

Odlišný scenár sa však odohral pri komunikácií s MF SR, ktoré bolo už od začiatku strohé a do uzávierky článku ostala komunikácia dokonca na mŕtvom bode, teda bez odpovede rezortu aj po opakovanom kontaktovaní.

MF SR totiž vo vyjadrení redakciu FonTech.sk vyvrátilo tvrdenia MH SR a uviedlo, že žiadne zmeny v princípoch zdaňovania kryptomien na Slovensku ani v EÚ nepredpokladá a daňová a odvodová sadzba tak podľa rezortu ostane na vysokých 33 %, respektíve 39 %. Rezort v odpovedi zároveň opätovne odkázal na metodické usmernenie MF SR č.MF/10386/2018-721 z roku 2018.

„Ministerstvo financií SR na existenciu kryptomeny a jej použitie aj v rámci podnikateľskej činnosti reagovalo a za účelom právnej istoty daňovníkov už v minulosti vydalo metodické usmernenie k postupu zdaňovania virtuálnych mien, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi.

„V súčasnosti MF SR nepredpokladá zmeny princípov zdaňovania kryptomien. Spôsob zdaňovania príjmov plynúcich z cenných papierov bez ohľadu na menu, na ktorú tieto cenné papiere znejú, vymedzuje zákon o dani z príjmov už v súčasnosti, uviedlo MF SR pre redakciu FonTech.sk.“ 

Keďže odpovede MF SR sú v priamom protirečení s dostupnými informáciami, aktuálnym dianím a vyjadrením MH SR, redakcia FonTech.sk rezort opätovne kontaktovala ohľadom ozrejmenia týchto informácií. Do uzávierky článku však ostala komunikácia s ministerstvom na mŕtvom bode a ďalšej odpovede sme sa stále nedočkali.

Zobraziť celú galériu (1)
Freepik (úprava redakcie)

V konečnom dôsledku tak vieme s istotou potvrdiť, že zmeny v regulácii kryptomien na úrovni EÚ prídu a bezpochyby sa dotknú aj Slovenska. O návrhoch týchto zmien, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou balíčka MiCA, budeme v blízkej budúcnosti určite veľa počuť.

Prečítaj si tiež
Slovenský expert na kryptomeny: Bitcoin cenou brutálne vystrelí, bude mať hodnotu 400 000 eur do pár rokov

Čo sa však týka zmien v daňových sadzbách na Slovensku, avizované zníženie neprimerane vysokej sadzby, ktoré je súčasťou pripravovaného balíčka MH SR Kilečko 2, „kazí“ neúplná rétorika rezortu financií, ktorý na skutočnú odpoveď akosi nevie prísť. Redakcia FonTech.sk však na ďalšiu odpoveď MF SR stále čaká a článok budeme v prípade nových informácií aktualizovať.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom