Mnohými ospevované, mnohými zatracované, označované ako „zlato“ budúcnosti, ale aj zbytočná investícia. Kryptomeny na čele s bitcoinom sú medzi nami už nejaký piatok a popularitu medzi svojou komunitou si udržujú už dlhé roky, no veľkú pozornosť spoločnosti získali najmä v posledných mesiacoch, kedy doslova „v húfoch“ porážajú predošlé rekordy a ich hodnota sa takmer každým týždňom exponenciálne zvyšuje.

Neustále rastúcu popularitu bitcoinu a iných kryptomien si pravdepodobne postrehol aj medzi Slovákmi, ktorý začali kryptomeny nakupovať najmä od konca jesene, kedy ich cena začala rásť najviac. Odvtedy sme pochopiteľne zaznamenali aj zopár prepadov, no len cena bitcoinu sa od decembrových hodnôt viac než strojnásobila.

Spôsobov ako kryptomeny nakupovať je nesmierne veľa a Slováci sa okrem „klasických“ maklérskych aplikácií uchyľujú aj k dedikovaným kryptopeňaženkám, kde si virtuálne meny ukladajú.

Väčšina našich krajanov však skôr inklinuje k obchodovaniu, a teda nákupu a neskoršiemu predaju kryptomeny pri náraste jej ceny. Pokiaľ si si však myslel, že takýto výnos je na Slovensku od daní a odvodov oslobodený, tento článok ťa vyvedie z omylu.

Budeme sa venovať daňovej povinnosti pri obchodovaní s kryptomenami pre fyzické osoby, medzi ktoré sa radí práve aj množstvo Slovákov, ktorí s kryptomenami obchodujú „na vlastnú päsť“.

Legislatíva pokrýva väčšinu prípadov dostatočne, na daniach si však priplatíš

Dňom 1.10.2018, kedy bola mimochodom cena bitcoinu na úrovni 4500 dolárov, vstúpilo do platnosti metodické usmernenie MF SR č.MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien.

To upravuje príjem (výnos) plynúci z predaja virtuálnej meny ako predmet dane, ktorý nie je od dane oslobodený a preto je považovaný za zdaniteľný príjem podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

„Virtuálnou menou sa rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať,“ znie definícia kryptomien v zákone. 

Za predaj virtuálnej meny sa potom považuje akákoľvek výmena, napríklad výmena virtuálnej meny za majetok alebo peňažnú hodnotu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod, a to aj výmena za inú virtuálnu menu. Dane teda zaplatíš vždy vtedy, keď kryptomenu predávaš alebo za ňu nakupuješ majetok či inú kryptomenu.

Príjem z tejto transakcie sa považuje za ostatný (iný) príjem upravený § 8 zákona o dani z príjmov, pokiaľ nemá daňovník danú kryptomenu zaradenú vo svojom obchodnom majetku, čo je súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami z podnikania, prenájmu alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Príjem z predaja virtuálnej meny zahrňuje fyzická osoba do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k výmene virtuálnej meny za majetok alebo jej predaj.

Ako si vieš daňový základ znížiť?

Dosiahnuté príjmy je možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ktoré predstavuje úrhn vstupných cien virtuálnych mien v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju.

Daňový základ je teda vo výsledku rozdiel celkovej predajnej ceny kryptomeny a obstarávacej ceny, ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou, alebo jej reálnej hodnoty, ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu. Výpočet zisku funguje rovnako aj pri ťažení, pričom vstupnou cenou je v tomto prípade cena, ktorú kryptomena nadobudla v jej „vzniku“, teda pri vyťažení.

Výdavky je možné zahrnúť do základu dane najviac do výšky úhrnu príjmu z predaja virtuálnej meny, pričom ak sú celkové výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy z predaja virtuálnych mien, na rozdiel sa neprihliada.

Pokiaľ na predaji kryptomeny prerobíš, teda predáš ju za nižšiu cenu než si nakúpil, žiadnu daň platiť nemusíš.

Ak tiež obchoduješ s viacerými kryptomenami naraz a u jedného predaja zaznamenáš stratu a u druhého zisk, tvojim daňovým základom bude strata započítaná so ziskom, pretože ide podľa zákona o rovnaký druh príjmu.

Pokiaľ si kryptomenu vyťažil, môžeš si tiež uplatniť skutočné výdavky preukázateľne vynaložené na vyťaženú virtuálnu menu, ako napríklad úhrady za energie spotrebované v súvislosti s vyťaženou virtuálnou menou.

No a akú sadzbu dane budeš teda vo výsledku platiť? Za zdaňovacie obdobie pre rok 2020 je sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 €.

Navyše však tento príjem podlieha aj povinnému zdravotnému poisteniu, ktorého sadzba činí 14 %. Vo výsledku tak zo základu dane, v našom prípade zisku z predaja kryptomeny, musíš podľa zákona zaplatiť celkovo minimálne 33 % na daniach a odvodoch.

Vysoké sadzby vedú k zatajovaniu príjmov, u cenných papierov je všetko inak

To pre mnohých začínajúcich investorov, ktorí s kryptomenami dlhodobo neobchodujú, predstavuje naozaj obrovské sumy, a tak nie je žiadnym prekvapením, že u nás vo veľkom dochádza aj k zatajovaniu príjmov z predávania kryptomien, ktoré sú vďaka ich decentralizácii často ťažšie vystopovateľné.

Je však potrebné pripomenúť, že dane a odvody zo zákona platiť musíš, a ak na podvody príde daňový úrad o čosi neskôr, čaká ťa okrem spätného zaplatenia dane aj pokuta.

Vysoká daňová sadzba pri kryptomenách je pritom v kontraste s legislatívou týkajúcou sa obchodovania s cennými papiermi, ktoré v dnešnom svete plnom maklérskych aplikácií, ktoré sú voľne prístupné takmer každému, s obchodovaním s kryptomenami veľmi súvisí.

V prípade cenných papierov je totiž od dane z príjmov a odvodov oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok. To znamená, že pokiaľ nakúpiš akcie akejkoľvek firmy na regulovanom trhu a držíš ich aspoň rok, povinnosť platiť dane z výnosov po ich predaji narozdiel od kryptomien odpadá.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom