Aj tebe chýbajú tie ?asy, ke? si nemal ?iadne starosti a iba si jazdil po dome s autom na dia?kové ovládanie? ?as na odreagovanie od práce si v?ak zaslú?i? aj teraz a mô?e? ho vyplni? napríklad návratom do detských ?ias. Takúto príle?itos? ti ponúka ve?ký výpredaj RC modelov e-shopu Everbuying. Ponuka je naozaj ve?ká a nájde? v nej RC modely od kvadrokoptér a? po lode.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Skladací dron JJRC H37 Elfie

Cena: 33 ?

rc-modely-jjrc-h37-elfie
zdroj fotografie: CNET

Kúpi? JJRC H37 Elfie za 33 ?

Tento kúsok od výrobcu JJRC sa radí medzi netradi?né drony. Je toti? skladate?ný a v?aka jeho kompaktným rozmerom sa ti vmestí aj do vrecka. Z bokov sta?í vysunú? vrtule a let mô?e za?a?. V prednej ?asti sa dokonca nachádza aj kamera, ktorá doká?e zaznamenáva? video v rozlí?ení 480p. Ovládanie prebieha cez mobilnú aplikáciu od JJRC, v ktorej zárove? mô?e? sledova? video z drona v reálnom ?ase. V dronovi sa nachádza batéria s kapacitou 500 mAh, ?o sta?í na 8 a? 15-minútové lietanie.

Video z letu:

Kvadrokoptéra je vybavená ?al?ími technológiami ako napríklad G-senzorom, 6-osovým gyroskopom a Wi-Fi pripojením pre spárovanie so smartfónom. Takáto výbava mo?no neznie ako lacný ?pás, no výrobca sa sna?il nastavi? cenovku ?o najni??ie. V tomto výpredaji si ho mô?e? zaobstara? za fantastických 33 ?, ?o je na takúto vo?no?asovú zábavku ve?mi dobrá cena.

Dron JXD 509W

Cena: 46 ?

rc-modely-jxd 509w
zdroj fotografie: The Drone Files

Kúpi? JDX 509W za 46 ?

Tento dron od výrobcu JXD u? nie je len tak oby?ajnou hra?kou. Oproti predchádzajúcemu disponuje lep?ou HD kamerou a vlastným Wi-Fi ovláda?om. Do neho si v?ak mô?e? umiestni? aj svoj smartfón a na ovláda?i si tak mô?e? pozera? záznam z drona. V?aka takzvanému ?headless? módu sa bude dron prispôsobova? smeru tvojho ovláda?a, ?o sa ti bude hodi? najmä ke? stratí? orientáciu. Ovláda? disponuje aj tla?idlom, ktoré ke? stla?í?, dron sa k tebe sám vráti.

Video z letu:

Skvelou funkciou je nastavenie pevnej vý?ky, ?ím získa? lep?iu kontrolu nad letom dronu a pomô?e ti aj pri nahrávaní videa. Výrobca sa zameral aj na kon?trukciu, a to navrhnutím na ochranu pri pádoch pred zni?ením. Ak má? o tohto drona záujem, priprav si stále prijate?nú ?iastku 46 ?.

…a na záver jedna bizarná hra?ka – RC Toaleta!

Cena: 16 ?

rc-modely-toaleta
zdroj fotografie: Everbuying

Kúpi? RC toaletu za 16 ?

Áno, myslíme to vá?ne a je to asi najbizarnej?ia hra?ka, akú sme kedy propagovali :) Táto toaleta je vhodná hlavne pre deti, ktoré si do nej mô?u uklada? svoje hra?ky a následne ich v nej prená?a?. Slú?ia na to kolieska a dia?kové ovládanie. Aj ke? si táto hra?ka nájde vyu?itie najmä u detí, vidie? pohybujúcu sa toaletu po dome mô?e by? zábavné aj pre teba. Túto rodinnú zábavku si mô?e? kúpi? z e-shopu Everbuying za 16 ?.

rc-modely-toaleta
zdroj fotografie: Everbuying

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.