Od za?iatku roka sme sa o výro?nom iPhone na?ítali mno?stvo ?pekulácií a videli e?te viac zaujímavých renderov. Niektoré skuto?ne vyrazili dych, no mnohé sú iba oby?ajnými konceptami fanú?ikov. Do oficiálneho predstavenia tohto ?peciálneho smartfónu ostáva e?te nieko?ko mesiacov a do éteru sa rozhodne dostanú e?te ?al?ie informácie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Z doteraz známych informácií a renderov si mô?eme túto novinku predstavi? ako smartfón s inovatívnym OLED displejom so zahnutými okrajmi. Ohrani?ova? by ho nemali absolútne ?iadne rámiky a zadná strana zariadenia bude obsahova? sklo, v?aka ?omu bude mo?né vyu?i? aj funkciu bezdrôtového nabíjania. V desiatom iPhone kalifornského výrobcu zrejme nájdeme aj vylep?ený duálny fotoaparát. K týmto ?pecifikáciám sa teraz pridávajú ?al?ie.

zdroj fotografie: DBS Designing

Pri tomto návrhu renderov zapracovala najmä fantázia dizajnéra, ktorý sa vlastnos?ami zrejme nechal a? príli? unies?. V prvom rade je farebné prevedenie v tomto prípade rovnaké na zadnej, ale aj prednej strane. Skalní fanú?ikovia Apple v?ak vedia, ?e spolo?nos? prednú stranu svojich smartfónov zafarbí v?dy bu? do bielej, alebo ?iernej farby. Taktie? je známe, ?e výrobca z Cupertina nikdy neumiest?uje svoje logo na prednú stranu.

zdroj fotografie: DBS Designing

Nenechaj si ujs?
Nový koncept bezrámikového iPhone 8 vzdáva poctu originálnemu Apple iPhone

?al?ie vlastnosti týchto renderov sa v?ak ?ítajú naozaj fantasticky, no predpokladáme, ?e ich v reálnom modeli neuvidíme. Pod?a dizajnového ?túdia DBS Design prinesie výro?ný iPhone 5,5″ QHD displej a zadný duálny fotoaparát s rozlí?ením a? 24 MPx. Ani v prípade displeja sa tieto rendery nezhodujú s predo?lými informáciami, ktoré hovoria a? o 5,8″ displeji.

Jednou vlastnos?ou tento návrh ale zaujme ka?dého fanú?ika. Jedná sa o batériu, ktorej kapacita v tomto prípade dosahuje a? 4000 mAh. Zvä??enie ve?kosti akumulátora znie ako logický krok výrobcu, ke??e budúca pýcha Apple dostane e?te vä??iu obrazovku ako minuloro?ný iPhone 7 Plus. Vlastnosti tohto ?peciálneho iPhonu sa ale od týchto budú diametrálne lí?i?, no zachovaná by mohla by? práve táto výborná kapacita batérie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
53%
Chcem to
5%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
10%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]