Desiate výro?ie iPhone od spolo?nosti Apple sa blí?i. S tým sa za?ínajú objavova? rôzne koncepty od výmyslu sveta. Práve najnov?í z nich je obzvlá?? zaujímavý a vytvoril ho dizajnér menom Martin Hajek.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Blí?ime sa k vydaniu ?al?ej generácie známeho iPhone a tento rok mno?stvo fanú?ikov o?akáva nie?o naozaj ?peciálne. iPhone tento rok toti?to oslavuje desiate výro?ie. Koncept od dizajnéra Martina Hajeka je skuto?ne skvost. iPhone 10 Year Anniversary Edition so zámerom ucti? si prvú legendárnu generáciu iPhone.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iPhoneZdroj fotografie: phonearena

Toto je zjavné na dvojfarebnej schéme, ktorú pôvodný iPhone pou?íval. Apple taktie? plánuje pou?i? podobnú verziu Clownfish a Jellyfish pozadia ako na originálnej verzii, ve?mi nostalgické! Koncept ?alej ukazuje displej zaberajúci takmer celú prednú stranu smartfónu. Aj ke? spodná strana neobsahuje ?iadny rámik, tá vrchná áno. Rámik je tam práve kvôli selfie kamere a primárnemu reproduktoru pre hovory.

iPhoneZdroj fotografie: phonearena

iPhone 7 najlacnej?ie na Slovensku

Koncept tie? nazna?uje sníma? odtla?kov prstov zabudovaný priamo v displeji, o ktorom sa v spojitosti s budúcimi smartfónmi hovorí pomerne ?asto. Ve?ký hrá?i ako Samsung, Sony alebo LG u? svoje top vlajkové lode tento rok predstavili a musíme uzna?, ?e sa im vo ve?kej miere vydarili. Sme naozaj zvedaví, ?ím tento rok zaúto?í Apple.

iPhoneZdroj fotografie: phonearena

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
39%
Chcem to
4%
Mám to
9%
Nepáči sa mi to
30%
Neznášam to
4%
O autorovi
Ľubomír Macura
Stredoškolský študent a vyznávač moderných technológii. Vo voľnom čase jazdím na motocykli a venujem sa rôznym technickým záležitostiam.