?al?ie nové modely smartfónov mnohých výrobcov sa nezadr?ate?ne blí?ia a medzi nimi svoje kúsky predstaví o pár tý?d?ov aj Apple. Z jeho produkcie uvidíme hne? nieko?ko iPhonov, pri?om vä??ina pozornosti pripadne výro?nému modelu. Kaliforsnká spolo?nos? predstaví iPhone 8, ktorý mnohých poriadne zasko?í svojou extrémne vysokou cenovkou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Do oficiálneho odhalenia vylep?ených vlajkových lodí z minulého roka, iPhone 7S a 7S Plus, zostáva u? len zopár tý?d?ov, pri?om spolu s nimi na svet príde aj dlho o?akávaný iPhone 8. Dá sa tvrdi?, ?e tak krátko pred predstavením je jeho dizajn u? vo finálnej fáze. Doteraz sme mali hne? nieko?ko mo?ností vidie? jeho podobu na uniknutých fotografiách ?i videách. Analytici v?ak predpokladajú, ?e sa po premiére jeho príchod na pulty predajní oneskorí kvôli problémom s výrobou komponentov.

zdroj fotografie: Twitter/Benjamin Geskin

Cenovka bude poriadne vysoká

Mnohí z analytikov súhlasia aj s tvrdeniami, ?e cena za tento výro?ný model bude poriadne ?mastná?. Dokonca sa mô?e vy?plha? tak vysoko, ?e za túto hodnotu by si zákazník mohol kúpi? úplne nový iPhone 7S a e?te by mu zvý?ilo dostatok pe?azí na nerozbalený iPhone SE. Vo vyjadrení pre investorov samotná spolo?nos? napísala, ?e aj napriek oneskorenému príchodu iPhonu 8 jej táto situácia neu?kodí. Analytik Robert Chira verí, ?e Apple bude ma? naproti malým problémom stále dostato?ne ve?ký dopyt. To aj napriek cene, ktorá rozhodne prekoná sumy za vylep?ené modely iPhone 7S a 7S Plus. Oproti prvému z dvojice mô?e by? výro?ný smartfón spolo?nosti v základnej verzii drah?í a? o takmer 350 ?.

zdroj fotografie: Screenshot/YouTube

Nenechaj si ujs?
Video: iPhone 8 na najdetailnej?ích záberoch doteraz odha?uje svoju presnú podobu a rozmery kon?trukcie

Tieto tvrdenia taktie? pred pár d?ami priniesol John Gruber z Daring Fireball, pod?a ktorého by sa výsledná suma za iPhone 8 mohla pohybova? na rozmedzí 865 ? a? 1 080 ? v závislosti na ve?kosti úlo?iska. Cena za pripravovaný iPhone 7S zrejme bude rovnaká ako za jeho minuloro?ného predchodcu, teda zhruba 560 ? (pre Ameriku). Pokia? by mal Robert Chira pravdu, tak za desiaty iPhone od Apple zaplatí zákazník neuverite?ne vysokú sumu, za ktorú by mohol kúpi? dva nové modely z ponuky spolo?nosti.

zdroj fotografie: Twitter/Unbox Therapy

?o je v?ak e?te hor?ie, táto ohromná cenovka mô?e na iných trhoch vystúpi? e?te vy??ie. Na poriadne vysoké ceny si fanú?ikovia Apple u? zrejme zvykli, no budú ochotní zaplati? za jeden iPhone 8 to?ko, ?o za iPhone 7S a iPhone SE dokopy? Pod?a predpokladov, predaje neohrozí ani táto negatívna vlastnos? novej 8-ky, no bli??í preh?ad o celej situácii získame a? po predstavení. To mô?eme o?akáva? u? v priebehu nasledujúcich nieko?kých tý?d?ov. Bol by si ochotný za výro?ný model iPhone zaplati? takúto hrie?nu cenu?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
19%
Páči sa mi to
6%
Chcem to
6%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
19%
Neznášam to
44%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]