Len nedávno sme ti priniesli informácie o dátumoch príchodu nových procesorov Intel Core X-série. Spolo?nos? teraz dáva fanú?ikom do pozornosti nový dátum, kedy budú ma? premiéru jej procesory 8.generácie, Intel Core Coffee Lake. Túto významnú udalos? bude mo?né dokonca sledova? na?ivo prostredníctvom streamu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnohí milovníci nových po?íta?ových technológií u? dlho ?akajú na 8. generáciu procesorov od Intelu, ktoré majú so sebou prinies? výrazné zmeny. Udalos?, po?as ktorej bude rodinka Coffee Lake debutova?, si budú môc? fanú?kovia pozrie? na?ivo. Po?as predstavenia sa zoznámia s novými vylep?eniami týchto ?ipov. O nich im porozpráva aj sám Gregory Bryant, senior viceprezident a generálny mana?ér klientskej po?íta?ovej skupiny Intelu. Diváci taktie? uvidia poh?ad na niektoré skvelé systémy, ktoré budú vyu?íva? práve túto novú 8. generáciu procesorov.

zdroj fotografie: Intel

Tie so svojím výkonom zvládnu bez problémov aj obsah vo virtuálnej realite, ?o bude demon?trova? jej tvorca. Ako sú nové ?ipy Intel Core Coffe Lake navrhnuté, ?o v?etko priná?ajú a aké vylep?enia mô?u prís? v budúcnosti, mô?e? aj ty zisti? u? 21. augusta o 15:00 ná?ho ?asu, ke? si naladí? ?ivé vysielanie na Facebooku alebo priamo na webe. Po?as tohto predstavenia v?ak mô?u by? predstavené aj nové OEM notebooky ?i desktopové a iné nové zariadenia. Ak teda aj ty patrí? k fanú?ikom Intelu, túto akciu si nesmie? necha? ujs?, no pozrime sa u?, ?o v?etko mô?eme od tejto novej generácie procesorov o?akáva?.

Intel Core i7-8700K: 6-jadrová vlajková lo?

Tento nadupaný procesor vyrobený 14 nm výrobným procesom prinesie majite?ovi 6 výkonných fyzických jadier a 12 vlákien. Hovorí sa, ?e by táto novinka mala by? kompatibilná aj s päticou LGA 1151, ?o v?ak predchádzajúce informácie vyvracali. Výrobcovia mati?ných dosiek by tým roz?írili podporu procesorov Coffee Lake aj na mati?né dosky rady ?200? a ?300?. Základná pracovná frekvencia tohto výkonného kremíka bude ?ini? 3,7 GHz. Tá sa v?ak pri rôznych verziách procesora bude môc? pretaktova? na rôzne hodnoty. Pri 6-jadrovom modeli sa s ?boostom? dostane úrove? 4,3 GHz, zatia? ?o 4-jadrový súrodenec dostane 4,4 GHz. Varianta s 2 jadrami sa bude môc? nakopnú? na 4,6 GHz a pri 1 jadre sa frekvencia vy?vihne a? na 4,7 GHz.

zdroj fotografie: Intel

Na základe týchto detailov bude ich výkon oproti aktuálnej sérii zna?ne vy??í, pri?om procesory Coffee Lake prídu odomknuté, teda s mo?nos?ou pretaktovania. Maximálny tepelný výkon pri novej i7-ke bude 95 W. Na palube tejto vlajkovej lode nájdeme aj 12 MB vyrovnávacej pamäte v spojení s grafikou GT2 rady iGPU. Prítomná bude aj podpora opera?nej RAM pamäte DDR4 so základnou frekvenciou  2666 MHz, no po pretaktovaní mô?e stúpnu? a? na viac ako 4400 MHz. To v?etko dostane zákazník za zhruba 300 ?, pri?om si Intel Core i7-8700K bude môc? kúpi? u? v 3. kvartáli tohto roka.

Intel Core i5-8600K: Uspokojí priemerných hrá?ov

Aj tento nový zástupca línie Coffee Lake bude disponova? 6 jadrami, no neponúkne viacero vlákien. Rovnako ako jeho silnej?í súrodenec, tak aj tento ?ip má by? nakoniec kompatibilný s päticou LGA 1151, no prinesie o 3 MB men?iu vyrovnávaciu pamä?. O dostatok výkonu v?ak núdza jednozna?ne nebude.

zdroj fotografie: Intel

Nenechaj si ujs?
Najvýkonnej?í procesor v histórii Intelu bude 18-jadrový Core i9-7980XE. Vieme, kedy bude dostupný a ko?ko bude stá?

Základná frekvencia tohto procesora je stanovená na hodnotu 3,6 GHz, pri?om ju ?boost? pri verzii so 4 a 2 jadrami zdvihne na 4,2 GHz. 1-jadrový model bude môc? pracova? s najvy??ou pracovnou frekvenciou 4,3 GHz. TPD, teda maximálny tepelný výkon, bude znova ?ini? 95 W. Zákazník za tento procesor zaplatí prijate?ných 210 ?, ?ím si mô?e odlo?i? nejakú ?iastku bokom aj na ?al?í hardvér svojho po?íta?a.

Intel Core i3-8350K: Malé, ve?ké prekvapenie

Ako odpove? pre konkurenciu Intel predstaví aj tento procesor Core i3-8350K. Ten zrejme bude ako jediná i3-ka novej série vybavený mo?nos?ou pretaktovania, pri?om prinesie 4 jadrá a 8 vlákien so základnou pracovnou frekvenciou 4 GHz. Vyrovnávacia pamä? dosiahne kapacitu 8 MB a ani tentokrát sa maximálny tepelný výkon nezmenil. Ostáva teda na úrovni 95 W. Tento procesor bude ideálnou vo?bou pre tých, ktorí si chcú postavi? kvalitnú desktopovú zostavu za málo pe?azí.

Intel Core i3-8100: Ni??í výkon za dobrú cenu

Do série procesorov Core i3 Coffee Lake pribudne aj tento model, ktorý prinesie 4 jadrá bez viacerých vlákien a pracovnú frekvenciu 3,6 GHz. TPD klesne na hodnotu len 65 W, no ni??ie parametre mô?eme o?akáva? aj v iných smeroch. Ve?kos? vyrovnávacej pamäte sa zní?i na 6 MB a ako u? je z ozna?enia tohto ?ipu zrejmé, nebude vybavený mo?nos?ou pretaktovania. Tieto nové i3-ky sa budú sna?i? nových majite?ov láka? nízkou cenovkou, ktorá sa mô?e pohybova? na hodnote pod 170 ?.

zdroj fotografie: Gamer Meld/YouTube

Intel nám tak u? o pár dní ponúkne skuto?ne ?irokú ?kálu výkonovo rozdielnych procesorov Intel Core Coffee Lake. Niektoré z nich sa budú pý?i? nadupaným výkonom a vysokou frekvenciou, zatia? ?o modely ni??ích kategórií budú láka? najmä cenou. Zárove? bude nový Core i3-8350K odpove?ou pre konkuren?ný procesor od AMD. Výbava a výkon jednotlivých vy??ie spomínaných kúskov sa síce lí?ia, no ka?dý z nich priná?a vylep?enia v istej oblasti. Viac o procesoroch 8. generácie Coffee Lake sa dozvieme u? 21. augusta po?as ich premiéry.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]