Intel ako jeden z najvä??ích hrá?ov vo výrobe procesorov mnohokrát dokázal zmysluplne vyu?i? svoje dominantné postavenie. Jeho posledné rozhodnutie ale mô?e pobúri? mnohých zákazníkov a hrá?ov, ktorí si onedlho chceli svoj desktopový po?íta? vylep?i?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnohých fanú?ikov nových technológií iste pote?ili správy o príchode novej série procesorov z dielne Intelu, ktoré majú prinies? e?te lep?í výkon ako posledná Kaby Lake. Tieto radostné informácie ale ?oskoro nahradilo rýchlo sa ?íriace rozhodnutie spolo?nosti.

Intel Core Coffee Lake si s päticou LGA 1151 rozumie? nebude

Nová 8. séria procesorov Intel Core bude modernej?ia. Majitelia ich u? ale nezapoja do mati?ných dosiek s päticou LGA 1151. Budú toti? kompatibilné iba so základnými doskami série ?300? a tie naopak nebudú môc? by? osadené procesormi Intel Core 6. a 7. série. S týmito informáciami vyrukoval na verejnos? partner Intelu, spolo?nos? ASRock.

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Doká?e tento rok Intel konkurova? AMD? Pri tejto cene a výkone 16-jadrového Ryzenu to bude ma? extrémne ?a?ké

V praxi to znamená, ?e v?etci majitelia po?íta?ov s mati?nými doskami série ?100? a ?200? si procesory Coffee Lake neu?ijú. So stále nov?ími technológiami priná?ajú tieto ?ipy viac jadier a vy??ie pracovné frekvencie. Ten, kto by si chcel tento nový kus kremíka kúpi?, musí do svojho nákupného ko?íka vlo?i? aj novú základnú dosku, ktorá je výhradne ur?ená iba pre najnov?iu líniu. Toto rozhodnutie spolo?nosti mô?u mnohí odcudzova?. ?ipy Coffee Lake sa toti? od svojich predchodcov s kódovým ozna?ením Kaby a Sky Lake v oblasti architektúry príli? nelí?ia.

zdroj fotografie: Intel

Intel Core 6. a 7. série dokonale vyhovovali mnohým, ktorí si chceli vylep?i? svoju hraciu zostavu. Pritom vôbec nemuseli siahnu? po novej základnej doske. To u? ale neplatí pri 8. sérii, ktorá má by? konkurentom pre Ryzen 5 od AMD. Ten priná?a 6 výkonných jadier a 12 vlákien, no podarí sa mu tromfnú? Intel? V ka?dom prípade fanú?ikovia rozhodnutím výrobcu nie sú príli? nad?ení. Siahol by si po novej mati?nej doske kvôli procesoru série Intel Core Coffee Lake alebo by si dal prednos? niektorému z jeho predchodcov?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
75%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]