Huawei žaluje Samsung za porušenie patentových práv v Číne a USA

banner-p9
Pre prekvapujúci ?ah sa rozhodla spolo?nos? Huawei, ktorá na dvoch hlavných trhoch, v ?íne a USA, ?aluje svojho úhlavného konkurenta a giganta trhu, Samsung. Je to vôbec prvýkrát, ?o tento ?ínsky výrobca podal ?alobu oh?adne du?evného vlastníctva proti juhokórejskej spolo?nosti. Vidíme tak obrátenie rolí, ke??e zvy?ajne to vyzerá naopak, prední svetoví výrobcovia ?alujú ?ínske spolo?nosti.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Prezident oddelenia pre du?evné vlastníctvo spolo?nosti Huawei vyhlásil: „Dúfame, ?e Samsung zastaví poru?ovanie na?ich patentov a získa potrebné licencie od Huawei a bude pracova? spolo?ne s nami na posúvaní ná?ho odvetvia dopredu.“ Právnici Huawei ?iadajú kompenzácie na trhoch v USA a ?íne za pou?ívanie nelicencovanej 4G technológie, opera?ných systémov a softvéru pou?ívate?ského rozhrania v smartfónoch zna?ky Samsung. Nie je jasné, ?i ?ínska spolo?nos? usiluje o finan?né od?kodnenie, hovorí sa skôr o tom, ?e sa bude sna?i? o dohodu, ktorá by dovo?ovala firme vyu?i? niektoré technológie patentované Samsungom. To by potenciálne mohlo pomôc? Huawei v plánoch roz?íri? svoju prítomnos? na medzinárodných trhoch, ke??e tento proces sa spomalil. V tejto oblasti má v?ak stále navrch pred konkurenti ako Xiaomi ?i Meizu.

Huawei P9 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


huawei-p9-dualny-fotoaparat-leica

Huawei si v posledných rokoch vedie dobre, roz?iruje svoju produktovú líniu smartfónov a neustále vylep?uje svoje vlajkové modely pomocou nových technológií. Spolo?nos? u? má na trhu napríklad zariadenia s duálnym fotoaparátom alebo smartfón s technológiou 3D Touch. ?ínska spolo?nos? minulý rok investovala viac ne? 9 miliárd dolárov na výskum a vývoj, a ku koncu roka 2015 bola vlastníkom 50 377 patentov. Uvidíme, aký výsledok prinesú tieto právnické „?ahanice“.

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Pavol Lupták
Už počas štúdia na vysokej škole bol môj záujem pomerne neustále upriamený na najnovšie novinky zo sveta moderných technológií a vedy. S radosťou ich teraz testujem a najmä odhaľujem ich nedostatky. Zaujímam sa aj o témy ohľadom bezpečnosti dát a ochrany súkromia na internete. Moje postrehy a niečo zo súkromia môžeš sledovať aj na Instagrame a Twitteri (@l_u_p_t_i). E-mail: [email protected]