Huawei a Oppo v druhom kvartáli ovládli predaje smartfónov v Číne

banner-p9
Po ukon?ení ka?dého ?tvr?roka je zvykom, ?e rôzne ?tatistické úrady prinesú informácie o predajoch smartfónov jednotlivých svetových výrobcov. Inak tomu nie je ani teraz a výsledky za druhý kvartál tohto roka na seba nenechali dlho ?aka?. Tie nám ukazujú, ako sa jednotlivým spolo?nostiam darilo nielen v domovskej ?íne, ale aj na globálnom trhu.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Spolo?nos? Huawei u? zopár rokov patrí medzi najlep?ích svetových výrobcov. Sved?í o tom aj fakt, ?e zariadenia pochádzajúce z dielne Huawei sú vôbec najpredávanej?ími smartfónmi ?ínskeho trhu. Takmer 21 % v?etkých predaných smartfónov za posledný ?tvr?rok na sebe hrdo nesú logo spolo?nosti. ?ína je ve?mi dobrou ?ornou pôdou? aj pre spolo?nosti Oppo a Vivo, ktoré spolo?ne patria pod korporáciu BBK Electronics. Dcérske spolo?nosti tejto korporácie gigantických rozmerov obsadili 2. a 3. prie?ku, a ak zrátame ich trhový podiel, tak zistíme, ?e s trhovým podielom 23,3 % by hravo predbehli aj konkuren?ný Huawei. Spolo?nosti Lenovo a Xiaomi obsadili 4, respektíve 5. prie?ku a ur?ite ich te?í takmer jedno percentný nárast oproti predchádzajúcemu ?tvr?roku. Mierne prekvapujúco vyznieva fakt, ?e spolo?nosti Oppo a Vivo opä? obhájili prie?ky pred Lenovom a Xiaomi, ktoré sa zo v?etkých síl sna?ia dosta? spä? do top trojky.

Xiaomi Redmi 3S 2GB/16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


Screen-Shot-2016-07-21-at-2.31.01-PM

TIP: ?ínski výrobcovia vládnu priemyslu

V globálnom merítku si svoje prvé dve miesta na?alej neohrozene strá?i Samsung a Apple. Kórejský gigant v?ak zaznamenal mierny pokles predajov a miesto rovných 28 % trhového podielu, mu v druhom kvartáli patrí 24,5 %. Samsungu dýcha na krk Apple, ktorý naopak zaznamenal mierny nárast a celkovo sa mu podarilo preda? viac ako 48 miliónov smartfónov. Huawei v globálnom predaji opä? obhájil svoju 3. prie?ku a jeho trhový podiel zostal takmer nezmenený. Oppo, LG a Vivo uzatvárajú poprednú ?esticu svetových výrobcov a trhový podiel ka?dej z týchto spolo?ností predstavuje zhruba 5 %. Opä? sa v?ak prejavila ve?kos? a sila ?ínskeho mobilného trhu, ktorý je zárove? najvä??ím trhom sveta. A? traja ?ínski výrobcovia sa toti?to dokázali predra? ?a?kou konkurenciou a obsadili popredné miesta.

Screen-Shot-2016-07-21-at-2.31.12-PM

Práve prebiehajúci 3. kvartál v?ak mô?e úplne zamie?a? kartami, ke??e sa o?akáva predstavenie zaru?ených bestsellerov. Zarobené na úspech bude ma? dlho o?akávaný iPhone 7, Samsung Galaxy Note 7 alebo aj Xiaomi Redmi Pro, respektíve high-end model Mi Note 2. Mierna zmena v?ak mô?e nasta? aj v prospech iných ?ínskych spolo?ností, ktoré sa pomaly, ale isto udomác?ujú aj za hranicami Ve?kého ?ínskeho múru.

TIP: Nový smartfón od Xiaomi s plnou podporou LTE sietí pre?iel certifikáciou, jedná sa o Redmi Pro?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
75%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]