Čínski výrobcovia vládnu priemyslu, až 8 spoločností sa umiestnilo v celosvetovom rebríčku predajov za Q1/2016

banner-le-max-2Smartfónový priemysel v ?íne je bez pochýb najvä??í na svete, no pred pár rokmi to tak ani z?aleka nebolo. Raketový vzostup najvä??ích spolo?ností ako Xiaomi, Huawei alebo Lenovo so sebou priná?a ovocie aj pre ostatných. Analytici z IC Insights dnes uverejnili rebrí?ek 12. najmocnej?ích výrobcov na svete a ?uduj sa svetu, a? 8 z nich sú ?ínske spolo?nosti.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Sved?í to teda o ohromnej dominancii tohto trhu, ktorý sa pomaly do?ahuje na gigantov ako Apple alebo Samsung, ktorí opä? obsadili prvé dve prie?ky. Rebrí?ek mohol obsahova? a? 9 ?ínskych spolo?ností, no spolo?nos? Gionee o chlp prehrala súboj s indickým Micromaxom, ke? ich delilo 200 000 predaných smartfónov. V tabu?ke ni??ie vidíme presné ?ísla predajov a aj to, ?i daná spolo?nos? zaznamenala rast alebo zostup svojich príjmov. Nie práve najlep?ie obdobie za?íva Lenovo, ktoré zaznamenalo 26 % pokles. Úplne opa?né pocity za?ívajú v spolo?nostiach Vivo, Oppo a Micromax, ktoré zaznamenali rast o 48 %, 54 %, respektíve a? o 74 % v prípade indického výrobcu.

LeEco Le MAX 2 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


ic-insights-smartphone-ranking-q1-2016

Celkové predaje smartfónov po celom svete taktie? mierne porastú, a to na viac ako 1,5 miliardu, ?o je 5 % nárast oproti minulému roku. V najbli??ích mesiacoch ur?ite mô?eme o?akáva? aj vstup spolo?nosti LeEco do tejto tabu?ky, ktorá za?íva masívny nárast predajov. My sme ve?mi spokojní s touto situáciou a výrobcom dr?íme palce. Tak ?o, ktorá je va?a ob?úbená ?ínska spolo?nos?? Pode?te sa o va?e dojmy v komentároch.

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]