banner-vernee-apollo-lite

HTC sa u? dlhú dobu potýka s ve?kými problémami. Pomocnú ruku mu v?ak podal Google, ktorý si túto spolo?nos? vybral pre výrobu svojich smartfónov. Netrvalo dlho a investície Googlu sa odzrkadlili aj na ziskoch HTC. Ako to v?ak nakoniec s HTC celé dopadne? 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pre taiwanského výrobcu to v tomto roku nevyzeralo vôbec dobre a spolo?nos? pre?íva ?a?ké ?asy. V?dy sa z nich chcela dosta? nejakým novým smartfónom, no cena zariadenia bola takmer v?dy vstupenkou do zabudnutia. Hlavne v dne?nej dobe, ke? ?ínske smartfóny ponúkajú najnov?í hardvér za ceny okolo 400 ? si len málo výrobcov dovolí vypýta? to?ko ?o HTC. Samozrejme, sú tu zna?ky ako napríklad Samsung, no za ním stojí nespo?etné mno?stvo fanú?ikov, ktorí sú vä??inou ochotní si za nový telefón zaplati? nemalé peniaze.

HTC 10 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
google-pixel-phone-hands-on

Google Pixel

Teraz si v?ak HTC kone?ne polep?ilo. Na svedomí to majú nové Google Pixel smartfóny, ktorých výrobu zastre?uje práve HTC. Pod?a oficiálnej tla?ovej správy vzrástol od posledného mesiaca príjem ziskov a? o 42 %. Tým to v?ak ani z?aleka nekon?í. Spolo?nos? za?íva aj medziro?ný nárast príjmov, ktorý aktuálne ?iní 31,3 %. Tieto ?ísla sú ve?mi priaznivé, no a? ?as uká?e, ?o bude ?alej. Aktuálne do HTC putovalo mnoho financií na výrobu Pixel a Pixel XL. Google v?ak cenovku tejto dvojice nastavil mo?no a? privysoko. Ak sa teda smartfóny nebudú dobre predáva?, je mo?né, ?e HTC za?ne opä? upada?. V prípade, ?e sa tento nepríjemný scenár naplní, ?al?iu mo?nos? na záchranu dostane HTC s novými zariadeniami Ocean, ktoré vyzerajú fantasticky. Render tohto nádherného smartfónu mô?ete nájs? ni??ie.

TIP: Smartfóny HTC Ocean sa ukazujú na nových renderoch, vyzerajú fenomenálne

htc-ocen-render-4

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.