banner-iphone-7
Len pár dní dozadu technologickým svetom za?ali kolova? informácie o novej modelovej rade spolo?nosti HTC. Táto rada nesie zatia? kódové ozna?enie HTC Ocean a nie je celkom jasné, ?i bude takto znie? aj jej finálny názov. Jasné v?ak je, ?e novinky ponúknu vskutku prekrásny dizajn ?i hodnotné materiály.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zrejme najvä??ou zvlá?tnos?ou, ktorá bude sprevádza? smartfóny rady Ocean, je fakt, ?e ani jeden z nich neponúkne jediné hardvérové tla?idlo. Taiwanská spolo?nos? nechala myse? otvorenú novým návrhom a sna?í sa nám tak prinies? nie?o netradi?né. Napriek tomu si v?ak pripravované zariadenia zanechajú typický dizajnový jazyk tejto spolo?nosti. Te?i? sa tak mô?eme na jednoduché ostré línie a zrazenú hranu na zadnej strane. Tá zabezpe?í uká?kové dr?anie v ruke, ktorému dopomô?u aj tenu?ké rámiky okolo displeja. Pri poh?ade na prednú stranu okrem zobrazovacieho panela zaujme fakt, ?e ?iadne tla?idlo nie je prítomné ani na priestore pod zobrazovacím panelom ?i rovno na ?om. S ve?kou pravdepodobnos?ou sa tak do?káme „nevidite?ného“ ultrazvukového domovského tla?idla, ktoré bude slú?i? aj ako skener odtla?kov.

HTC 10 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

htc-ocen-render-1

Rovnaké tla?idlo ponúkla aj nedávno predstavená vlajková lo? spolo?nosti Xiaomi. Treba ma? na pamäti, ?e sa nejedná o oficiálne rendery od taiwanskej spolo?nosti. Faktom v?ak je, ?e tieto obrázky sú in?pirované nedávno uverejneným videom a v?etkými informáciami, ktoré boli doteraz o smartfónoch HTC Ocean známe. Nane??astie, pravdepodobný dátum predstavenia ?i predpokladané ?pecifikácie známe nie sú a budeme si na ne musie? nejaký ten ?as po?ka?. Spolo?nos? v?ak musí predstavi? nie?o skuto?ne ve?ké, aby sa jej kone?ne podarilo vymani? z nelichotivých predajných ?ísel. Práve preto sa tak do?káme duálneho fotoaparátu, ale aj nekompromisných parametrov.

TIP: Ocean Master, Ocean Note a Ocean Smart: Nové smartfóny od HTC?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]