Dne?ná doba je plná rôznej techniky, ktorá nám má u?ah?i? ?ivot. Niekedy sa v?ak ?udia na výdobytkoch modernej doby stávajú závislými. Ideálnym príkladom sú smartfóny a sociálne siete, od ktorých mnohokrát pou?ívatelia nevedia odtrhnú? zrak. To vyvoláva nebezpe?né situácie najmä na cestách a prechodoch pre chodcov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnohokrát sa stáva, ?e nepozorní pou?ívatelia sa stávajú obe?ami dopravných nehôd. Tie sú zaprí?inené ich nepozornos?ou, ke? si popri chôdzi venujú len svojmu smartfónu. Tento ve?ký problém sa rozhodli rie?i? v holandskom meste?ku Bodegraven, kde in?talujú do chodníkov pred prechodmi nové typy semafórov. Svietiaci pruh v chodníku má upúta? pozornos? tých, ktorí pozerajú do svojho smartfónu. Okrem toho, ?e sú nové semafóry umiestnené v chodníku, fungujú na rovnakom princípe ako st?pové.


zdroj fotografie: Business Insider

Nenechaj si ujs?
Elon Musk dostal ?ialený nápad! Uva?uje nad vybudovaním podzemného systému dopravy

Za týmto projektom stojí spolo?nos? HIG Traffic Systems, ktorá chce túto u?ito?nú novinku roz?íri? aj do ?al?ích miest. Zatia? je v?ak nový systém semafórov iba v testovacej fáze, no u? teraz tento projekt vyvoláva aj kontroverzné otázky. Zamestnanec holandskej spolo?nosti pre dopravnú bezpe?nos? sa v tomto smere vyjadril: ?Nie je príli? dobrým nápadom na?alej podporova? majite?ov smartfónov, aby do nich stále popri chôdzi pozerali.? ?udia by mali by? omnoho opatrnej?í pri pou?ívaní nielen po?as chôdze a dba? na dopravnú bezpe?nos?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]