Viacerí voliči nemajú možnosť byť v čase volieb nového prezidenta v mieste svojho trvalého bydliska, ktoré majú zapísané na občianskom preukaze. Teraz však nemusia zúfať a cestovať desiatky kilometrov, pretože budú môcť voliť z ktoréhokoľvek mesta či obce len vďaka jednému e-mailu. Hlasovací preukaz umožní každému voličovi voliť prezidenta aj v inom okrsku, pokiaľ oň požiada v mieste trvalého bydliska elektronicky, alebo poštou. 

O týchto zmenách informovalo na svojej stránke Ministerstvo vnútra, ktoré vydalo tiež pokyny k získaniu Hlasovacieho preukazu. Na rozdiel od komunálnych volieb tak budeme môcť tentokrát voliť aj z opačného konca našej republiky, pokiaľ budeme mať tento preukaz. Volič oňho môže požiadať najneskôr do 25. februára, teda zhruba 15 pracovných dní pred prvým kolom volieb. To bude prebiehať 16. marca a druhé kolo volieb prezidenta SR sa v prípade potreby otvorí 30. marca.

Nové možnosti prezidentských volieb majú prilákať čo najviac voličov

V prípade žiadosti o Hlasovací preukaz je potrebné uviesť aj niekoľko základných osobných informácií, vrátane dňa, na ktorý má preukaz platiť. Požiadať môžeme o preukaz na prvé aj druhé kolo volieb. Stačí, ak v e-maili požiadame svoju obec či mesto o vydanie preukazu a napíšeme nižšie priložené údaje. Vtedy, keď volič dostane požadovaný preukaz, ho okrsok, v ktorom bol zapísaný, zo zoznamu voličov vyškrtne.

Nenechaj si ujsť
Web prezidenta SR sa pokúšali zhodiť masívnym útokom. Na stránku mierili milióny požiadaviek

Údaje potrebné pre vydanie Hlasovacieho preukazu:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

Pravdaže má volič stále právo voliť aj v mieste trvalého pobytu, no musí mať so sebou po vybavení žiadosti aj Hlasovací preukaz. Každý sa tak týmto spôsobom bude môcť zúčastniť na voľbách nového prezidenta Slovenskej republiky a odovzdať hlas svojmu favoritovi. Tu však musia byť voliči opatrní. V prípade zle upraveného hlasovacieho lístku ho treba vložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených lístkov, inak hrozí pokuta 33 € za priestupok.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom