Prednedávnom sa na internete objavili správy, ?e neznámi úto?níci sa dostali k nezverejneným dátam HBO. Medzi 1,5 TB údajov majú by? aj nové ?asti kultového seriálu Game of Thrones, ktoré hackeri za?ali zverej?ova? na internete.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po odcudzení nových, doposia? nezverejnených dielov ostalo mnoho skalných fanú?ikov v napätí, ?o sa bude dia? ?alej. Ako sa dalo predpoklada?, hackeri za?ali so zverej?ovaním ukradnutých dielov novej 7. série, ale aj iných titulov.

Upload má by? v plnom prúde

Napriek tomu, ?e sa web úto?níkov aktuálne nena?íta, screenshot z Hack Read prezrádza, ?e je nahrávaná 3. a 4. ?as? novej série Game of Thrones spolu so scenárom. Ve?kým sklamaním pre nich ale zrejme bude, ?e 3. ?as? u? bola oficiálne vysielaná v nede?u, 30. júla.

 

Medzi ukradnutým obsahom, ktorý sa má aktuálne dostáva? na internet, sa nachádzajú aj prvé 3 ?asti z 3. série seriálu Ballers. Na verejnos? mali uniknú? aj prvé dve ?asti seriálu Barry z produkcie HBO. Ten nemal uzrie? svetlo sveta do roku 2018. Hackeri nevynechali ani 2. a 3. ?as? seriálu Room 104 a 2. diel z 2. série Insecure. Zatia? ?o sa mnoho obsahu nahráva na internet, hackeri pris?úbili, ?e ?al?ie novinky prídu u? ?oskoro. To by v?ak pre HBO znamenalo zna?né komplikácie, preto?e týmto tvrdením sa celá situácia len stup?uje.

zdroj fotografie: HBO

Nenechaj si ujs?
U? aj titulky mô?u hacknú? tvoj smartfón ?i po?íta?. Stiahni si bezpe?nostné záplaty známych prehráva?ov

Televízna spolo?nos? v?ak u? za?ala s vy?etrovaním útoku v spolupráci s kompetentnými orgánmi, ale aj firmami pre kybernetickú bezpe?nos?, ktoré jej majú pomôc? dolapi? úto?níkov. HBO berie ochranu autorského práva ve?mi vá?ne, no to, ako vy?etrovanie dopadne, je stále otázkou ?asu. V prípade, ?e hackerov odhalia len krátko pred oficiálnou premiérou niektorého z ukradnutých dielov, bude vyvstáva? otázka, ?i im tento ?in skuto?ne stál za to.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
11%
Mám to
22%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]