Spolo?nos? GoPro pozná ka?dý ako prvotriedneho výrobcu ak?ných kamier, ktoré v?aka svojej kvalite umo??ujú pou?ívate?om zachyti? neuverite?né zábery. E?te za?iatkom jesene v minulom roku sa v?ak GoPro odhodlalo roz?íri? svoju ponuku o nový dron s názvom Karma. Ten sa ale nepodaril pod?a predstáv a u? o nieko?ko mesiacov ho kvôli technickej chybe musel výrobca stiahnu? z predaja. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Z prvej várky dronov Karma sa k zákazníkom dostalo pribli?ne 2500 kusov, ke? výrobca zistil, ?e obsahujú vá?ny technický problém. Konkrétne sa jednalo o ve?kú stratu energie po?as lietania, ?o znamenalo krátku výdr? alebo úplné výpadky energie. GoPro prijalo zodpovednos? za vzniknutú situáciu a za?alo s?ahova? predané kusy, aby ich mohlo preskúma? a problém vyrie?i?. Taktie? sa pozastavil aj samotný predaj. Skúmanie a oprava po?kodených dronov trvala síce trochu dlh?ie ako sa o?akávalo, no výrobca u? pri?iel problému ?na kore?? a dron je znova plne funk?ný bez akýchko?vek neo?akávaných problémov.

zdroj fotografie: Mashable

Nenechaj si ujs?
TIP: GoPro poskytne mo?nos? vkladania telemetrických údajov do videí pre Hero 5 Black

Pod?a v?etkého problém v drone spôsoboval chybný uzáver batérie. GoPro Karma je tak k dispozícií v opätovnom predaji u? od 1. februára, no dostupnos? je zatia? obmedzená iba pre Spojené ?táty. Presný dátum príchodu Karmy na ostatné trhy zatia? nie je známy, no v hre sú najbli??ie mesiace, z ?oho mô?eme predpoklada?, ?e sa do ostatných krajín dostane u? na jar a jeho cena ostane nezmenená.

zdroj fotografie: GoPro

Pripome?me si e?te, ko?ko tento kus ?pi?kovej techniky stojí. Ako v minulom roku, tak aj teraz bude stá? model Karma bez kamery 740 ? a za 1018 ? si u? zákazník mô?e kúpi? vylep?enú verziu s kamerou GoPro Hero 5 Black. Novinkou je ponuka akéhosi ?kitu? Karma Core SKU, ktorý obsahuje iba ramená, telo drona a pristávací podvozok, no bez batohu, ovláda?a a závesu kamery. Za túto ponuku zaplatí budúci majite? 370 ?. O ?osi drah?ia bude verzia zostavy Karma Flight Kit za 555 ?, v ktorej zákazník dostane takmer v?etko okrem závesu kamery a batoha.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]