V tomto roku sme od kórejského Samsungu u? jeden perfektný high-end videli. ?oskoro v?ak svoj zrak uprieme na nového zástupcu Note línie. Od Galaxy Note 8 sa o?akáva, ?e nám prinesie mno?stvo nových funkcií zabalených v prepracovanej kon?trukcii s ?nekone?ným? displejom. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rok 2016 bol plný prekvapení a jedno negatívne nám ukázala aj spolo?nos? Samsung, ke? jeho modelu Galaxy Note 7 za?ali explodova? batérie. Rie?enie tohto problému nebolo jednoduché, no nakoniec sa výrobcovi po mesiacoch skúmania podarilo zisti? prí?inu horiacich akumulátorov. Po tejto udalosti v?ak oznámil, ?e u? ?al?í smartfón tejto línie nevydá, no ?oskoro svoje tvrdenia prehodnotil. E?te za?iatkom tohto roka nám samotný CEO Samsungu, DJ Koh, potvrdil, ?e prinesie lep?í, bezpe?nej?í a inovatínej?í Galaxy Note 8. V posledných mesiacoch sme boli svedkami mnohých únikov informácií, renderov ?i videí, ktoré odha?ovali mo?nú podobu a výbavu tohto o?akávaného phabletu. Jeho vývoj sa v?ak chýli ku koncu a kruh sa postupne uzatvára. Oficiálne predstavenie Samsungu Galaxy Note 8 prebehne u? 23. augusta. My ti dovtedy priná?ame preh?ad 8 vlastností, ktoré mô?eme od tejto novinky o?akáva?.

?pi?kový duálny fotoaparát

Duálne fotoaparáty sú u? základnou výbavou v?etkých moderných smartfónov a nájs? ich mô?eme dokonca aj v ni??ích cenových kategóriách. Pri Samsungu Galaxy Note 8 sa tie? predpokladá, ?e do vienka dostane dva sníma?e, pri?om jeden teleobjektív bude ma? rozlí?enie 12 MPx a druhý ?irokouhlý sníma? ponesie 13 MPx. Pre túto novinku ho zrejme pripravuje spolo?nos? Core Photonics, ktorá sa zaoberá ?pi?kovými algoritmami na spracovanie viacerých senzorov s úpravou ich výkonu pri slabom svetle, 3D skenovaním a meraním vzdialenosti.

zdroj fotografie: Tablets Magazine

Patent kórejskej spolo?nosti fámy o duálnom fotoaparáte len potvrdzuje. Prítomná by v ?om mala by? aj optická stabilizácia ?i 3-násobný zoom. Tento podstatný prvok výbavy smartfónom od Samsungu chýba u? nejakú dobu, za ktorú ho stihla v tomto smere konkurencia poriadne predbehnú?. Bolo by tak na?ase, aby nový ?Kórej?an? vo svojej výbave priniesol aj dva sníma?e zadného fotoaparátu.

Ve?ký 6,3″ ?Infinity Display?

Na jar tohto roku Samsung odhalil svoj prvý model s ve?kým ?nekone?ným? displejom, ktorého hrany lemujú len minimálne rámiky. Po Samsungu Galaxy S8/S8+ tak logicky túto ?as? výbavy dostane aj nový Galaxy Note 8. Spracovanie displeja v jeho prípade mô?e by? trocha odli?né, no pomer strán 18,5:9 bude zachovaný.

Rozlí?enie by sa v?ak mohlo vy?vihnú? a? na 4428 x 2160 pixelov, pri?om mierne narastie aj uhloprie?ka, a to na 6,32″. Zatia? ale nie je prechod tohto giganta k 4K obrazovkám v smartfónoch istý. Túto malú záhadu nám u? o mesiac odhalí nový Galaxy Note 8, no mnohí by sa vysokému rozlí?eniu rozhodne nebránili.

Hranatej?í dizajn

Doteraj?ie správy oznamovali, ?e dizajn Samsungu Galaxy S8 a Note 8 príde aj do ich budúcoro?ných nástupcov, no v tomto smere by sa výrazné zmeny udia? nemali. ?o je v?ak podstatnej?ie, tohtoro?ný pripravovaný phablet oproti skor?iemu modelu S8 prinesie trocha menej zaoblení a teda dostane hranatej?í dizajn. Tieto informácie potvrdzuje aj posledná fotografia, na ktorej sú porovnávané predné steny týchto dvoch kúskov. Rozhodnutie výrobcu spracova? Note 8-ku týmto spôsobom mô?e súvisie? aj s umiestnením známeho pera S Pen, ktoré v jej výbave rozhodne chýba? nebude.

O výkone rozhodne procesor


Nenechaj si ujs?
Paradox, aký priemysel e?te nevidel. Repasovaná Note 7-?ka sa predáva ako teplé ro?ky a Samsung má pripravené prekvapenie

Hlavným zdrojom výkonu Samsungu Galaxy Note 8 mô?e by? procesor spolo?nosti Qualcomm, Snapdragon 835. Kórejský výrobca v?ak má právo vyu?i? aj svoj vlastný ?ip Exynos 9. série, no tá e?te nebola ani predstavená. Jedinou informáciou je ozna?enie neznámeho procesora Exynos 9810 v profile testovacieho in?iniera na sociálnej sieti LinkedIn. Posledný procesor od Samsungu nesie ozna?enie Exynos 8895 a nájs? ho mô?eme aj v aktuálnej S8-ke. Je preto otázne, pre ktorú variantu sa spolo?nos? z Kórei rozhodne, no nech pôjde o ktorýko?vek z nich, tak jednozna?ne sa bude jedna? o ?pi?kový ?ip hodný vlajkovej lode.

Ve?ká 6 GB opera?ná pamä? RAM

Samsung Galaxy Note 8 konceptzdroj fotografie: Screenshot/Concept Creator/YouTube

So ?pi?kovou výbavou tohto o?akávaného phabletu mô?e medzi pou?ívate?ov zavíta? aj 6 GB opera?ná RAM pamä?. Tá by pod?a ?pekulácii mohla prís? v kombinácii s obrovským 256 GB interným úlo?iskom. Takto ve?kú RAM-ku mnohí fanú?ikovia u? poznajú z modelu Galaxy C9 Pro, ktorý sa ale predáva len na ?ínskom trhu. ?o sa ve?kosti vnútornej pamäte týka, tak Samsung zatia? takto ve?ké úlo?isko nepou?il. Je tak reálnej?ie, ?e v novej Note 8-ke uvidíme 64 GB/128 GB pamä? pre osobné súbory. Ak by sa ale Samsung rozhodol pre najvä??iu z týchto mo?ností, rozhodne by tým neu?kodil ?iadnemu zákazníkovi.

Men?ia, no bezpe?nej?ia batéria

Samsung Galaxy Note 8 konceptzdroj fotografie: Screenshot/Concept Creator/YouTube

Aby sa neopakovala katastrofálna situácia z minulého roka, tak pri návrhu Samsungu Galaxy Note 8 výrobca siahol po akumulátore s men?ou kapacitou. Ten má zaru?i?, ?e nedôjde k nechválne známym explóziám. Jeho predchodca v minulom roku pôvodne v sebe niesol 3500 mAh batériu, no to sa mu po pár tý?d?och stalo osudným. Preto sa kapacita zdroja v novej Note 8-ke zmen?í na prijate?ných 3300 mAh a Samsung ho tie? podrobí prísnym bezpe?nostným testom. Tieto fakty sú dôvodom veri?, ?e sa problémy z minulého roka u? nezopakujú a smartfóny z dielne tohto výrobcu nevybuchnú.

Kvalitná zostava reproduktorov

zdroj fotografie: Screenshot/Concept Creator/YouTube

Aj ke? tieto informácie neboli doteraz oficiálne podlo?ené, niektoré zdroje zvádzajú, ?e v novom Galaxy Note 8 budeme môc? nájs? aj stereo reproduktory. Jeden z nich bude umiestnený na spodku smartfónu, zatia? ?o druhý si miesto nájde na náprotivnej strane. Tým by sa výrobca mohol zamera? na vy??iu kvalitu reprodukcie zvuku ako tomu bolo doteraz, no tieto vlastnosti by znova len mohli zdvihnú? cenovku samotného smartfónu.

Pe?a?enku poriadne potrápi

zdroj fotografie: Samsung

Nenechaj si ujs?
Je to tu. Oficiálny dátum predstavenia o?akávaného Samsungu Galaxy Note 8

O Samsungu Galaxy Note 8 sa u? dlh?í ?as ?epká, ?e bude poriadne drahým kúskom. Jeho cenovka rozhodne nebude nízka. Predpokladá sa, ?e za verziu so 64 GB interným úlo?iskom si výrobca vypýta viac ako 850 ?, pri?om za dvojnásobné úlo?isko si zákazník mô?e zaplati? a? takmer 950 ?. Tieto ceny sú len hrubým odhadom a skuto?ná hodnota tohto ?pi?kového smartfónu mô?e by? v na?ich kon?inách e?te o ?osi vy??ia. Zatia? je ?a?ké odhadnú?, akú reálnu cenovku so sebou Galaxy Note 8 prinesie. V?etky informácie v?ak budú potvrdené ?i vyvrátené u? o nieko?ko tý?d?ov pri jeho oficiálnom predstavení.

Samsung Galaxy Note 8 je jedným z najo?akávanej?ích smartfónov tohto roka a výrobca sa rozhodne bude sna?i?, aby sa neopakovala nelichotivá situácia z minulého roka. Jeho najvä??ím konkurentom v?ak bude výro?ný iPhone 8 od spolo?nosti z Cupertina, ktorý mô?e prinies? mnoho inovatívnych funkcii. Títo dvaja rivali si budú ??liapa? na päty? nielen výbavou ?i dizajnom, ale tie? cenou, ktorá pri oboch z nich bude poriadne nad?tandardná. Kórejská spolo?nos? ale chce svojho protivníka predbehnú? a preto nám svoj nový phablet odhalí e?te po?as leta. Jeho rival uzrie svetlo sveta a? po?as septembra. Bude ve?mi zaujímavé sledova? ako sa Apple popasuje so spracovaním nového iPhonu 8. Podarí sa mu tromfnú? Samsung Galaxy Note 8? To sa v?ak dozvieme a? o nieko?ko tý?d?ov. Plánuje? kúpu výro?ného smartfónu od Kalifornskej spolo?nosti alebo dá? prednos? novému nástupcovi minuloro?nej Note 7-ky?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
24%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
10%
Mám to
10%
Nepáči sa mi to
19%
Neznášam to
10%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]