V roku 1969 dosiahlo ?udstvo obrovský mí?nik, ke? sa americkým astronautom podarilo úspe?ne splni? misiu Apollo 11 pristátím na Mesiaci. Na tento historický moment sa pozeralo viac ako 600 miliónov divákov po celom svete. Pri príle?itosti 48. výro?ia sa americká NASA rozhodla spusti? prostredníctvom portálu eBay aukciu s vesmírnymi artefaktami v hodnote nieko?kých miliónov eur.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Výpredaj zariadení a pamätných vecí z misií Apollo za?ne u? o nieko?ko dní, konkrétne 20. júla, kedy ubehne presne 48 rokov od prvého pristátia ?loveka na Mesiaci. Po?as tohto významného d?a NASA prostredníctvom auk?ného portálu eBay uskuto?ní aukciu 173 vesmírnych zariadení a vecí z týchto misií. Odhadovaná hodnota v?etkých ponúkaných predmetov sa pohybuje niekde medzi 2,5 – 4,6 miliónmi eur.

Záujemcov je skuto?ne neúrekom a ka?dý z nich dúfa, ?e sa mu podarí uchmatnú? jeho vysnívaný predmet. Niektorí sa zameriavajú na vzácne predmety a iní zas ba?ia po podpísaných fotografiách ?i rôznych vesmírnych artefaktoch. Zrejme najdrah?ím predmetom bude ta?ka, ktorá obsahuje pozostatky prvých vzoriek pôdy, prachu a skál z Mesiaca. Jej cena sa mô?e vy?plha? a? do vý?ky 3,5 milióna eur. V aukcii ?Space Exploration? bude mnoho vzácnych predmetov a záujemcovia si musia pripravi? poriadny balík pe?azí. Po?me sa v?ak u? pozrie?, ?o v?etko v tejto jedine?nej aukcii budeme môc? nájs?.

Ta?ka na vzorky pôdy a skál z Mesiaca

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Po?as misie Apollo 11 ju pou?íval Neil Armstrong, ktorý priniesol prvé vzorky lunárnej pôdy na Zem. Tento unikátny predmet na aukcii vyvolá poriadny záujem. Budúci majite? v?ak za túto ta?ku zaplatí od 1,7 a? do 3,5 milióna eur.

Tepelná ochranná vrstva obleku Gemini G1c

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Výrobu tejto ochrannej vrstvy mala v roku 1962 na staros? spolo?nos? David Clark Company, ktorá ju vyrobila pre astronauta Gusa Grisscoma. Odhadovaná cena v aukcii: 35 000 – 52 000 ?.

Letový plán Apolla 13 s nákresmi astronautov (1 zo 4)

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Táto kniha obsahuje kompletný letový plán Apolla 13 spolu s ná?rtmi a poznámkami astronautov Jima Lovella, Jacka Swigerta a Freda Haiseho. Cena v aukcii: od 26 000 – 35 000 ?.

Letový plán Apolla 13 s nákresmi astronautov (2 zo 4)

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Letový plán Apolla 13 s nákresmi astronautov (3 zo 4)

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Letový plán Apolla 13 s nákresmi astronautov (4 zo 4)

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Nádr? pre riadiaci modul kontrolného systému

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Táto nádr? z dvoch vrstiev titánovej zliatiny bola vyrobená v roku 1970 firmou Sargent Industries a jej cena sa mô?e v aukcii pohybova? od 2 200 ? do 3 000 ?.

Emblémy posádky misie Apollo

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Tieto emblémy boli pri?ívané na obleky posádky misií Apollo. Celkovo 12 emblémov v roku 1967 vyrobila firma Lion Brothers a v aukcii sa mô?u preda? a? za viac ako 1 500 ?.

Farebná fotografia americkej vlajky na Mesiaci

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Snímka o rozmeroch 20 x 25 cm je podpísaná Buzzom Aldrinom, ktorý k podpisu pridal aj venovanie ?LMP?. Odhadovaná cena v aukcii: 870 ? – 1 300 ?.

Ruský raketový motor Isayev

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Nenechaj si ujs?
Oficiálne: Ameri?ania a Európania sa spojili, aby na?li mimozemský ?ivot. Pristanú na jednom z mesiacov Jupitera

Nepou?itý ruský motor o rozmeroch 99 x 35 x 35 cm pre vypú??anie kvapalného paliva V-751, ktorý bol vyrobený z rôznych odolných zliatin v roku 1957 v Rusku. Za jeho návrhom stál raketový in?inier Alexei Isayev. Cena v aukcii: 5 000 ? – 8 000 ?.

Vesmírny model rakety Vostok-1

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Model v mierke 1:8 od NPO Energia sa mô?e preda? a? za viac ako 10 000 ?.

Procesor po?íta?a pre riadenie orbitálnej dráhy rakety

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Ide o jeden z prvých produk?ných kusov s ozna?ením 004. Jeho cena sa bude pohybova? od 4 000 ? do 6 100 ?.

Zbierka tla?ových fotografií misie Apollo 11 (1 z 2)

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Táto kolekcia obsahuje 10 fotografií, z ktorých sú 4 podpísané Buzzom Aldrinom. Cena v aukcii: 2 200 ? – 3 100 ?.

Zbierka tla?ových fotografií misie Apollo 11 (1 z 2)

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Podpísaný maskot lunárneho modulu Apollo 10

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Postavi?ka 10 cm vysokého astronauta Snoopyho s pôvodným balením vyrobená z plastu a tkaniny v roku 1969 v ?íne pod?a po?iadaviek. Cena v aukcii: 1 700 ? – 2 600 ?.

Záznam prvého letu ruského astronauta Yuriho Gagarina

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Táto oficiálna správa z historicky prvého letu kozmonauta do vesmíru bola vyrobená v roku 1961 z ?asti vesmírnej rakety Sputnik ?Vostok?. Záznam je písaný v anglickom jazyku a obsahuje aj originálny podpis Yuriho Gagarina. Cena tohto vzácneho dokumentu sa mô?e v aukcii vy?plha? a? na 70 000 ?.

Visa?ky pre náv?tevníkov vesmírneho centra Johna F. Kennedyho

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Tieto visa?ky nosil personál pre letovú podporu, náv?tevníci, novinári z tla?e ?i VIP hostia. Vyvolávacia cena je 1 050 ?.

Rozpis letového plánu misie Apollo 11

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Jedná sa o vzácny pôvodný záznam zo zbierky pilota Buzza Aldrina, ktorý detailne popisuje ?innos? posádky na Mesiaci. Cena v aukcii: od 17 500 ? – 26 000 ?.

Kryt vý?komeru Apolla 9

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Kryt vý?komeru príkazového modulu o priemere 6,35 cm vyrobený z hliníka pochádza zo zbierky Petera Fadisa a obsahuje aj sériové ozna?enie ?1006? spolu s montá?nym ?íslom ?SEB 33100063-302?. Cena: 2 600 ? – 4 400 ?.

Fotografia Buzza Aldrina na základni Tranquility

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Nenechaj si ujs?
Ve?kolepé plány NASA sa zadrhávajú. ?udia na Mars nepoletia

Ikonická farebná fotografia misie Apollo 11, na ktorej Neil Armstrong zachytil Buzza Aldrina pri prechádzke po Mesiaci. Snímka obsahuje aj podpis Buzza Aldrina. Cena v aukcii: 2 600 ? – 4 400 ?.

Fragment riadiaceho modulu Apolla 11

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Segment pokrytý fóliou s podpisom Buzza Aldrina slú?il ako tepelná ochrana na povrchu riadiaceho modulu ?Columbia?, ktorý sa vo vákuu nachádzal a? 195 hodín a ?al?ích 60 hodín strávil na obe?nej dráhe, pri?om precestoval viac ako 800 000 km. V aukcii sa mô?e preda? za viac ako 1 700 ?.

Detailný plán prieskumu povrchu Mesiaca pre misiu Apollo 11

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Tieto dokumenty obsahujú aj pokyny pre odobratie prvých vzoriek pôdy z lunárneho povrchu. Cena v aukcii: 5 000 ? – 7 000 ?.

Emblém pilota riadiaceho modulu Apolla 11, Michaela Collinsa, podpísaný celou posádkou

Aukcia Apollozdroj fotografie: eBay/Sotheby’s

Tento emblém pochádza zo zbierky Michaela Collinsa a obsahuje tie? podpis Neila Armstronga. Vyvolávacia cena je 35 000 ?, no preda? sa mô?e za viac ako 52 000 ?.

Misia Apollo 11 sa ve?kými písmenami ?vryla? do histórie ?udstva a predstavuje obrovský pokrok v skúmaní vesmíru. V tomto období v?ak prebiehali tzv. ?vesmírne preteky?, kedy sa po?as Studenej vojny predbiehal Sovietsky zväz so Spojenými ?tátmi, kto z nich doká?e vyvinú? dokonalej?ie zbrane, technologické zariadenia ?i ako prvý pristá? na Mesiaci. Po?as tohto obdobia do?lo k najvä??iemu technickému pokroku, aký bol kedy v histórii zaznamenaný.

Niet sa ani ?o divi?, preto?e do týchto projektov bolo zapojených mnoho ?udských a finan?ných zdrojov. Výsledok tohto súperenia v?ak u? poznáme, no teraz sa mnohým naskytá mo?nos? zaobstara? si nejaký z ponúkaných predmetov, ktoré pomáhali tvori? túto významnú etapu na?ich dejín. Jedinou a zrejme najvä??ou nevýhodou sú poriadne vysoké ceny jednotlivých predmetov. Ktorý z nich by si si vybral ty, ak by si mal dostatok pe?azí a pre?o?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]