V dne?ných d?och disponujú výrobcovia obrovským mno?stvom citlivých informácií o pou?ívate?och, ktoré sa sna?ia uchováva? v ?o najvä??om bezpe?í. Na príli?nú dôveru svojim dodávate?om v?ak teraz doplatil jeden z najvä??ích – Apple. Zamestnanci dodávate?ských firiem sa toti? postarali o poriadny ?kandál, ke? ukradli milióny údajov o pou?ívate?och iPhonov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tieto správy zverejnili úrady v ?íne potom, ?o odhalili skupinu podvodníkov. Tí z databáz Apple ukradli milióny citlivých údajov o majite?och smartfónov tejto spolo?nosti. Zlodeji sa sústredili najmä na odcudzenie mien, telefónnych ?ísel a údajov Apple ID. Práve pomocou neho sa pou?ívatelia prihlasujú do v?etkých slu?ieb, ktoré im gigant ponúka. V?etky tieto získané informácie podvodníci následne predávali na ?iernom trhu. Cena za údaje o jednej osobe sa pohybovala od 1,30 ? a? do 10,50 ?, pri?om sa im podarilo dokopy na týchto podvodoch získa? viac ako 6,5 milióna eur.

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Notebooky od HP sledujú aktivitu pou?ívate?a. Zaznamenávajú stlá?anie kláves

Zatia? v?ak nie je jasné, ?i patrili ukradnuté údaje iba ?ínskym majite?om, alebo sa problém týka aj pou?ívate?ov v iných krajinách. Zatknutiu podozrivých osôb predchádzali a? 4 mesiace dôsledných príprav. Úrady potom po?as akcie za mre?e posadili obvinených z provincií Zhejiang, Guangdong, Jiangsu a Fujian. V?etci z nich boli zamestnancami dodávate?ských firiem Applu, v?aka ?omu tak mali prístup k citlivým informáciám o jeho zákazníkoch. V ?íne nie sú takého podvody ni?ím nezvy?ajným, no tomto prípade sa zlodeji sústredili najmä na majite?ov iPhonov z dôvodu, ?e sú bohat?í ako vlastníci lacnej?ích ??ínskych? smartfónov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]