Drony sú momentálne nesmierne ?iadaným artiklom na technologickom trhu. V?aka nim mô?e? toti? spozna? svet z úplne novej perspektívy. Práve tento a samozrejme e?te mnohé ?al?ie elementy po hardvérovej stránke prispievajú k tomu, ?e výrobcovia týchto zariadení sa rozhodne nemô?u s?a?ova? na nedostatok práce.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

DJI ako trendsetter priná?a neustále neuverite?né pokroky ako po stránke funkcionality, tak aj ?o sa rozmerov týka. Po u? tak miniatúrnom modeli Mavic Pro v?ak prichádza zbrusu nový po?in s ozna?ením Spark. Ten je suverénne najmen?ím dronom výrobcu, av?ak z?aleka najkraj?ie znie jeho cena, ktorá je taktie? historicky najni??ia, akú kedy DJI ponúklo. No o cene a? neskôr. Predstavme si túto novinku v skratke, ?ím ?a má vlastne zauja?.

sparkzdroj fotografie: DJI

Kúpi? DJI Spark za 514 ?
Kupón LCXTTSPARK

Ako sme u? spomínali, rozmery sú na úrovni plechovky alebo be?ného smartfónu. Pohodlne sa teda zmestí do akéhoko?vek batohu ?i dokonca aj do vä??ieho vrecka na kabáte. Napriek ve?kosti a váhe sa do? podarilo dosta? hne? nieko?ko skvelých vychytávok. Disponuje inteligentným ovládaním ActiveTrack a TapFly, ktoré boli prítomné v modeli Phantom 4. Vyu?i? mô?e? aj gestá v ?týle ?Jedi? a ovláda? ho tak v ?ubovo?nom smere, len pohybom ruky alebo smartfónu, a to a? do vzdialenosti 109 metrov.

zdroj fotografie: DJI

Maximálna doba letu ?iní 16 minút, maximálna rýchlos? 50 km/h, respektíve jednou z prioritných vlastností je najmä 12 MPx senzor schopný natá?a? FullHD video. Do vienka v?ak dostal aj novú funkciu QuickShot, ktorá v priebehu jednej minúty vytvára fotografie, ktoré následne spojí do 10 sekundového videa. V balení potom nájde? náhradné batérie, kryty vrtú? a nabíjací dok.

sparkzdroj fotografie: DJI

Nu?, tieto vlastnosti ti dokonale predviedli to, ?e ak chce? momentálne kompaktný dron so ?pi?kovými vlastnos?ami, mimo DJI nemá? takmer ?iadnu poriadnu konkurenciu, Pomyselnou ?ere?ni?kou na torte je potom cena, ktorou vyrukoval e-shop. S pou?itím kupónu LCXTTSPARK ho toti? kúpi? len za 514 ?, teda lacnej?ie ako je oficiálna cena daná výrobcom! A aj ke? doru?enie prebieha z ?ínskeho skladu, obchod zaplatí za teba v?etky potrebné colné poplatky a ty u? tak nebude? musie? ni? rie?i?. Takáto ponuka je teda skuto?ne unikátna a dlho by si nad ?ou nemal premý??a?. Po? do toho!

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.