Cieľom Európskeho dňa recyklácie batérií a akumulátorov, pripadajúceho na 9. septembra, je upriamiť pozornosť verejnosti na nevyhnutnosť triediť a recyklovať použité batérie. Aj keď sú niektoré batérie pomerne malé, nesprávnym nakladaním môžu v prírode spôsobiť škody. Recykláciou batérií sa dá ušetriť množstvo prírodných zdrojov. Prvý Európsky deň recyklácie batérií vyhlásila na 9. septembra Európska asociácia kolektívnych organizácií pre batérie a akumulátory (Eucobat) 9. septembra 2015.

Dôvodom na vyhlásenie tohto ekologicky zameraného dňa bola skutočnosť, že značný počet batérií sa dostával do komunálneho odpadu a batérie sa hromadia v zásuvkách domácností. Batéria zahodená do komunálneho odpadu, prípadne na skládku, môže spôsobiť znečistenie pôdy či vody. Preto je dôležité v čo možno najvyššej miere zapojiť verejnosť do triedenia odpadu a venovať zberu batérií pozornosť.

Recyklácia batérií pomôže zabrániť vážnym škodám a znečisteniu

Cieľom národných organizácií združených v Eucobat-e je zabezpečiť triedený odpad použitých batérií, aby tie nekončili na skládkach a v prírode, ale aby sa recyklovali. Termín tohto európskeho dňa – 9. september – súvisí s dátumom narodenia talianskeho lekára a fyzika Luigiho Galvaniho (* 9. september 1737 – + 4. december 1798), ktorý sa popri iných činnostiach venoval aj javu „živočíšnej elektriny“. Členovia Eucobat-u sa po troch úspešných ročníkoch rozhodli v roku 2018 Európsky deň recyklácie batérií a akumulátorov rozšíriť na Európsky týždeň recyklácie batérií, uviedol Eucobat na svojom webe.

Nenechaj si ujsť
Výdrž batérie v elektromobiloch: Všetko závisí od tvojho správania

Slovenským členom v Eucobat-e je neziskovo hospodáriaca spoločnosť Asekol, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov organizuje a financuje celoštátny systém zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov. Hodnota trhu s batériami podľa odhadov odborníkov bude od roku 2025 predstavovať 250 miliárd eur a bude rýchlo rásť. Štvrtá priemyselná revolúcia zásadným spôsobom mení priemysel. Výsledkom sú nové technológie a inovačné ekosystémy. Batérie – ako strategická technológia na prechod na čisté energetické systémy a čistú mobilitu – predstavujú jej neodmysliteľnú súčasť.

Slovensko, svetový líder vo výrobe automobilov na obyvateľa, si uvedomuje nevyhnutnosť kráčať s uvedenými trendmi a podieľať sa na určovaní ich smerovania. Ide o dlhodobú konkurencieschopnosť a ďalšie pracovné miesta. Preto sa 5. októbra 2018 uskutočnilo inauguračné stretnutie Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), ktorého účastníci vyjadrili odhodlanie napredovať v danej oblasti a využiť platformu SBaA tak, aby sa na Slovensku etabloval inovačný a konkurencieschopný batériový ekosystém, ktorý posilní rodiaci sa batériový ekosystém EÚ.

Zakladateľskú zmluvu SBaB podpísali 20. júna 2019 v Bratislave predstavitelia deviatich subjektov. SBaA je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami, s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. Predsedom SBaA je Marián Smik.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom