Dne?ok je pre mnohých PC hrá?ov výnimo?ný. Spolo?nos? Nvidia toti?to celému svetu odhalila svoju najnov?iu grafickú kartu, ktorá sa zárove? stáva vlajkovou lo?ou. Nesie ozna?enie GeForce GTX 1080 Ti a svojím výkonom prekonáva aj nekorunovaného krá?a v?etkých grafických akcelerátorov, GeForce GTX Titan X.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Novinku tak mô?eme bez problémov ozna?i? za najvýkonnej?iu komer?ne predávanú grafickú kartu, aká bola kedy vyrobená. O jej oficiálne odhalenie sa postaral samotný CEO spolo?nosti, Jen-Hsun Huang, ktorý kartu po prvýkrát ukázal na konferencii v San Franciscu. Nový akcelerátor ponúka oproti svojmu priamemu predchodcovi, GeForce GTX 1080, a? o 35 % vy??í výkon. Niet sa ?omu ?udova?, nako?ko nov?ia karta  disponuje výrazne lep?ími ?pecifikáciami.


zdroj fotografie: Nvidia

Ponúka neskuto?ných 11 GB DDR5X pamäte VRAM s ohromnou rýchlos?ou 11 Gb/s. Pre porovnanie, klasická 1080-ka ponúkla ?len? 8 GB tejto pamäte, zatia? ?o Titan X ich ponúkol 12, no s ni??ou rýchlos?ou 10 Gb/s. Novinka je tie? výrazne úspornej?ia, nako?ko spotrebúva a? o 30 wattov menej ako vy??ie zmienená dvojica kariet. Bez vä??ích problémov má zvláda? hranie na 4K monitore aj pri najvy??ích detailoch, pri?om sa Nvidia nezabudla zmieni? o tom, ?e by tento akcelerátor zvládal aj hranie na e?te o ?osi vy??om rozlí?ení.

zdroj fotografie: Nvidia

Nenechaj si ujs?
Vylep?ený Nvidia Shield TV box prichádza s ten?ím dizajnom! Priná?a tie? podporu hrania a streamu v 4K rozlí?ení

V zásade sa jedná o mierne upravenú verziu spomínanej Titan X karty, ktorú karta 1080 Ti v nie?om prekonáva, no v inom zas na ?u nesta?í. Pri výbere medzi touto dvojicou v?ak celkom ur?ite rozhodne ich cena. Zatia? ?o GeForce GTX Titan X stojí poriadne vysokých 1200 amerických dolárov, GeForce GTX 1080 Ti ich bude stá? len 700 $, ?o je zhruba 660 ?. Pri príle?itosti odhalenia tejto novinky bola zárove? oficiálne zní?ená cena klasickej 1080-ky, ktorú odteraz kúpi? za 470 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
75%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]