Kým niektorí operátori rie?ia ?írenie kanálov Markízy a JOJky, iní ukon?ujú svoju ?innos?. Plustelka svoje satelitné slu?by nepropaguje u? dlho a ?oskoro s nimi tak úplne skoncuje. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ukon?enie vysielania cez satelit je v?ak pochopite?né. Slu?ba bola spustená len pred dvomi rokmi a postupom ?asu vyra?ovala viaceré programy, pri?om dnes u? ponúka iba Jednotku a Dvojku HD. Programy Markízy boli vypnuté e?te minulý rok a nedávno zákazníci pri?li aj o ?T1, ?T2 a JOJ, Plus a Wau. Pou?ívanie satelitu tým pádom u? nemá zmysel a viac sa oplatí prechod na anténu, a to konkrétne na balík Plustelka ?tandard. Ten ponúka 20 programov a stojí 5,99 ? mesa?ne, pri ro?nom predplatnom iba 2,99 ? mesa?ne. Balík obsahuje v?etky programy Markízy, ?eskej televízie, JOJ HD, JOJ Cinema, Eurosport a mnohé iné.

plustelka
zdroj fotografie: Screenshot / Plustelka

Nenechaj si ujs?
Cez satelit mô?e? sledova? nový slovenský kanál v 4K rozlí?ení. Vieme, ako ho naladi?

Jedinou nevýhodou je, ?e pôvodne mohli zákazníci tieto programy sledova? na satelite bezplatne, teda a? na poplatok 19,90 ? za prístupovú kartu. Túto istú kartu mô?u po novom zákazníci pou?íva? aj pre prístup k programom na anténe, ale za zakódované programy je u? nutné plati?.

?o ?alej?

Pokia? by niekto silou mocou chcel osta? na satelite, musel by prejs? k inému poskytovate?ovi. Na výber má zo Skylinku, Digi TV, Magio Sat, freeSAT, Antik Sat ?i Flix TV. Onedlho by sme sa mali do?ka? aj novej platformy Pantelio, ktorá plánuje ponúka? 100 programov a z toho polovicu v HD kvalite. Okrem toho zaujme aj slu?bou hybridnej televízie, archívom ?i videom na po?iadanie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.