Európska únia vypracovala plány, podľa ktorých niektoré projekty v oblasti zemného plynu a jadrovej energie budú môcť byť označené ako „zelené investície“. Zaradiť tieto energetické zdroje do zelených investícií sa mnohé vlády snažia už zopár rokov. Na tému upozornila agentúra Reuters.

Jadro a zemný plyn môžu byť „zelené“

Očakáva sa, že Európska komisia už tento mesiac navrhne pravidlá, ktoré rozhodnú o tom, či projekty v oblasti zemného plynu a jadra budú zahrnuté do „taxonómie udržateľných financií“. Inými slovami, niektoré projekty z uvedených oblastí by po splnení určitých environmentálnych kritérií mohli byť zaradené do zoznamu zelených investícií.

Pixabay

Podľa návrhu Európskej komisie by mohli byť investície do jadrových elektrárni označené za ekologické, ak má projekt „plán, finančné prostriedky a miesto na bezpečnú likvidáciu rádioaktívneho odpadu“. Navyše, jadrové elektrárne budú považované za ekologické iba v prípade, že dostanú stavebné povolenie do roku 2045.

Ako upozorňuje portál Euractiv, za ekologické by sa malo považovať taktiež predlžovanie životnosti aktuálnych jadrových elektrární, avšak iba za predpokladu, že budú spĺňať „najvyššie dosiahnuteľné bezpečnostné normy“ a zahrnú do svojich plánov „modifikácie a bezpečnostné opatrenia“.

Označiť pojmom zelené investície majú šancu aj elektrárne na zemný plyn, ak budú produkovať emisie pod 270 g ekvivalentu CO2 na kWh. Takéto elektrárne však musia dostať svoje stavebné povolenie do 31. decembra 2030. Elektrárne ale musia spĺňať aj ďalšie podmienky vrátane nutného vybavenia pre spaľovanie nízkouhlíkových plynov.

„Pri zohľadnení vedeckých odporúčaní a súčasného technologického pokroku, ako aj rôznych prechodných výziev v jednotlivých členských štátoch sa Komisia domnieva, že zemný plyn a jadrová energia hrajú svoju rolu pri uľahčovaní prechodu k budúcnosti založenej prevažne na obnoviteľných zdrojoch“, cituje agentúra Reuters vyhlásenie Komisie.

Európska komisia však ubezpečuje, že investície do plynu a jadra budú podliehať prísnym podmienkam.

NEPREHLIADNI:
Je toto palivo budúcnosti? Vlády naň „zabudli“, no je naozaj ekologické a lacnejšie ako elektromobily

Samotná myšlienka zaradiť jadro a zemný plyn na zoznam zelených investícií nie je úplne nová. Mnohé krajiny sa ju snažia presadiť už zopár rokov, no neúspešne. Návrh našiel svojich odporcov aj teraz vrátane krajín ako je Nemecko, Luxembursku či Rakúsko, ktoré sú dlhodobo proti jadrovej energii. Okrem nich, návrh kritizujú aj ekologickí aktivisti.

Poradcovia EÚ taktiež navrhujú, aby elektrárne na zemný plyn neboli označené za zelené, pokiaľ neprodukujú menej ako 100 g CO2/kWh.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú