Na?u malebnú krajinu v?era nav?tívil spoluzakladate? spolo?nosti Microsoft, ktorý je zárove? jednou z najznámej?ích osobností sveta vôbec. Informoval o tom portál Noviny.sk, ktorý získal dokonca exkluzívne zábery. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V ?amoríne sa v?era konalo prestí?ne jazdecké podujatie Pohár národov. Okrem iných sa ho zú?astnila aj 21-ro?ná Jennifer Kathrine Gates, a to spolu s jej ?tvor?lenným tímom z Ameriky. Jennifer je z troch detí Billa a Melindy Gates najstar?ia. Pod?a slov jej otca ju pri?iel iba podpori?, no ú?astníkom sa naskytol jedine?ný poh?ad na mu?a s majetkom na úrovni pribli?ne 86 miliárd dolárov (73 miliárd eur). Ten pri sebe dokonca ani nemal zbyto?ne ve?a ochrankárov a pod?a videa mô?eme usúdi?, ?e sa tu cítil komfortne.

Nenechaj si ujs?
Slovensko nav?tívil IT ?pecialista z Estónska. Za svoje rady a konzultácie dostal slu?ný balík pe?azí

Bill dokonca pri sebe nemal ani ?iadnu techniku a po?as svojej náv?tevy si bu? ?ítal knihu, alebo sledoval jazdu svojej dcéry. Na Slovensko pritom nepri?iel prvýkrát, naposledy tu bol pred dvadsiatimi rokmi. V ?amoríne v?era sú?a?ilo 11 tímov, pri?om táto sú?a? bola zárove? kvalifikáciou na Svetové jazdecké hry v USA, ktoré sa budú kona? budúci rok.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
56%
Chcem to
0%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
22%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.