banner-mi-notebook-air-12
Americký technologický gigant je známy produkciou len tých najprémiovej?ích zariadení, ktoré si dr?ia istú kvalitu. Dr?ia si v?ak aj prémiové ceny a v prípade ?erstvo predstavených Macbook Pro notebook to nie je inak. Apple v?ak pri?iel aj s jednou obrovskou inováciou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Technologický gigant s logom nahryznutého jablka oslávil 25. výro?ie svojho prvého notebooku (Apple Powerbook) vo ve?kom ?týle. Na po?es? tohto u? historického kusu techniky gigant z Cupertina usporiadal tla?ovú konferenciu, kde ukázal svoje najnov?ie inovácie v oblasti notebookov. Výsledkom je úplne nová rada ob?úbených Apple Macbook Pro zariadení, ktoré prichádzajú s obrovskými zmenami. Celkovo nám Apple ukázal tri nové modely Macbooku Pro – dva 13-palcové varianty a jeden 15-palcový. Jednotlivé verzie sa lí?ia ako cenou, tak aj výbavou.

Dotykový OLED panel ako najvä??ia inovácia

apple-macbook-pro-touch-bar

Apple MacBook Pro mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Jednou z najvä??ích inovácií tohtoro?ných Macbookov Pro je jednozna?ne nový dotykový OLED panel, ktorý je sú?as?ou klávesnice. Apple ho nazýva ?Touch Bar?, pri?om okrem roz?írenej funkcionality slú?i aj ako náhrada za funk?né tla?idlá (ESC, F1-F12…). Zobrazovaný obsah a mo?nosti sa na paneli automaticky prispôsobujú aktuálne otvorenému programu. Ak pou?ívate prehliada? Safari, na dotykovom paneli sa zobrazia skratky, nastavi? si taktie? mô?ete hlasitos? médií ?i jas. Výborná je aj funkcia prechádzania medzi fotografiami v prípade galérie. Pomocou Touch Baru v?ak mô?ete aj upravova? fotografie, napríklad aplikova? filtre, vybra? funkciu pre orezanie ?i oto?enie fotografií. Odosielanie smajlíkov v konverzácii s priate?mi nebolo nikdy jednoduch?ie. Funkcionalitu nového Touch Baru najlep?ie popisuje video ni??ie.

Apple dáva mo?nos? pou?ívate?om prispôsobi? si rozlo?enie jednotlivých ovládacích prvkov. Novinkou v prípade Macbookov Pro je aj sníma? odtla?kov prstov TouchID integrovaný priamo do tohto dotykového panelu, ktorý umo??uje ako zabezpe?enie vá?ho notebooku, tak aj nákupy. Touch Bar prichádza aj s podporou aplikácií tretích strán, ako napríklad Adobe Photoshop, Microsoft Office a ?al?ími. Apple k Touch Baru taktie? dodáva Xcode softvér, pomocou ktorého si mô?u aj ostatní vývojári softvéru spravi? svoju aplikáciu kompatibilnou s týmto inovatívnym panelom.

103-percentný nárast grafického výkonu

Aj ke? sú najnov?ie Macbooky Pro e?te ten?ie ako jeho predchodcovia, priná?ajú vy??í výkon. 13″ verzie sú hrubé len 14,9 mm, pri?om ich hmotnos? sa zastavila na 1,37 kg. Vä??ia, 15-palcová verzia má v páse 15,5 mm a na váhe ukazuje 1,83 kg. V?etky verzie potom prichádzajú s dvakrát vä??ím touchpadom ako predchodcovia a úpravy sa diali aj pri klávesnici, ktorá je teraz ten?ia. Nechýbajú ani známe Retina displeje, ktoré v prípade 13-palcových verzií dostali rozlí?enie 2560 x 1600 pixelov, kým 15-palcová verzia disponuje vy??ím rozlí?ením 2880 x 1800 pixelov. Obrazovky sa pý?ia hustotou pixelov nad 220 ppi, maximálnym jasom a? 500 nitov i ?irokým farebným gamutom.

apple-macbook-pro-vykon-2

Konfigurácie hardvéru sú pri najnov?ích Macbookoch Pro rôznorodé. Kompletný preh?ad ?pecifikácií nájdete v tabu?ke ni??ie.

13″ verzia bez Touch Bar 13″ verzia s Touch Bar 15″ verzia
Procesor Intel Core i5 2.0 GHz/ i7 2.4 GHz Intel Core i5 2.9 GHz/ i5 3.1 GHz / i7 3.3 GHz Intel Core i7 2.6 GHz/ i7 2.9 GHz
RAM 8 GB / 16 GB 8 GB / 16 GB 16 GB
Pamä? (SSD) 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
Grafika Intel Iris Graphics 540 Intel Iris Graphics 550 Radeon Pro 450 / 455 / 460

Takto berie navý?enie výkonu nových Macbook samotný Apple:

10-hodinová výdr? batérie a okresaná konektivita

Apple pri najnov?ích Macbookoch Pro s?ubuje 10-hodinovú výdr? batérie pri prehliadaní webu a prezeraní videí. Zabudovaná Li-Po batéria 15-palcovej verzie má 76.0 Wh a dobíjaná je 87W adaptérom, ktorý sa pripája prostredníctvom USB Type-C konektora.

apple-macbook-pro-konektory

U? sme si zvykli, ?e ?ím ten?ie notebooky sú, tým viac strácajú na konektoroch. To isté platí aj pre tohtoro?né Apple Macbook Pro laptopy, ktoré ponúkajú len 2 (13″ verzia bez Touch Bar) alebo 4 Thunderbolt 3 (USB Type-C) konektory s podporou DisplayPort, Thunderbolt a USB 3.1 druhej generácie. Opä? si teda v ta?ke budete musie? nájs? miesto aj pre adaptér. Úsmevné je aj to, ?e nový kábel budete potrebova? aj v prípade pripojenia vá?ho iPhone smartfónu k novým Macbookom.

Nie je pre ka?dého

apple-macbook-pro-6

Produktové portfólio spolo?nosti Apple tvoria len prémiové zariadenia, ktoré si nemô?e dovoli? hocikto. Iné to nie je ani pri tohtoro?ných vlajkových modeloch Macbookov Pro. Cena najlacnej?ej 13-palcovej verzia bez Touch Baru za?ína na 1499 amerických dolároch, ve?kostne rovnaká verzia s Touch Barom atakuje hranicu 1800 dolárov a 15″ variant stojí v základe 2399 $. Jeho cena doká?e narás? a? na mastných 4299 $ pri konfigurácii s TOP ?pecifikáciami ako Core i7 procesor s taktom 2.9 GHz, 2 TB SSD, 16 GB RAM a grafickou kartou Radeon Pro 460 so 4 GB pamä?ou.

apple-macbook-pro-2

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
64%
Páči sa mi to
12%
Chcem to
8%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
4%
Neznášam to
12%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]