Testeri objavili v najnov?ej beta verzii opera?ného systému iOS novú funkcionalitu, ktorá pou?ívate?om pomô?e najmä v núdzových situáciách. O ?o vlastne ide?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke? chceli pou?ívatelia do?asne znefunk?ni? sníma? odtla?kov prstov na smartfónoch, mali hne? nieko?ko mo?ností. Bu? mohli iPhone re?tartova? a po?ka? nieko?ko dní, kým si automaticky za?ne pýta? heslo, alebo mohli nieko?kokrát pou?i? rozli?né prsty, aby sa sám zablokoval. K dispozícii je tie? mo?nos? vypnutia sníma?a v nastaveniach, no to funguje, samozrejme, a? po odblokovaní. Nový iOS 11 ale priná?a úplne novú mo?nos?.

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

ios 11
zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Takto by mohol vyzera? iOS 11 na bezrámikovom displeji iPhonu 8. Maximum zá?itku, minimum rámikov!

Nové nastavenie je navrhnuté, aby sa po piatich rýchlych dotykoch na sníma?i automaticky otvorilo prostredie pre vytá?anie núdzových ?ísiel. Táto funkcia ale nemusí nutne vyto?i? núdzové ?íslo, mô?e toti? aj do?asne vypnú? sníma? odtla?kov prstov, teda a? do zadania hesla. K ?omu je ale vôbec u?ito?ná? V prvom rade mô?e by? ve?mi nápomocná v prípadoch, kedy by niekto nútil pou?ívate?a, aby odomkol svoj smartfón.

iOS 11
zdroj fotografie: Screenshot / EverythingApplePro / YouTube

Polícii v ?táte Michigan sa napríklad raz podarilo odomknú? smartfón obete vra?dy v?aka tomu, ?e vytla?ili jej odtla?ok cez 3D tla?iare?. Znefunk?nenie sníma?a má teda naozaj ?iroké pou?itie v mnohých prípadoch. Tí, ktorí aspo? trochu sledujú dianie v Apple by mali vedie?, ?e s iPhonom 8 by malo prís? aj rozpoznávanie tváre. Mo?nos? zablokovania sníma?a odtla?kov prstov alebo rozpoznania tváre sa tým pádom javí ako e?te u?ito?nej?ia. Finálna verzia iOS 11 sa má za?a? dostáva? na existujúce zariadenia u? budúci mesiac. Pre nedo?kavcov je ur?ená táto stránka, ktorá umo??uje vyskú?anie novej verzie e?te pred oficiálnym vydaním.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.