Najpou?ívanej?ím opera?ným systémom bol u? od svojho vzniku Windows, ktorý si prvenstvo dokázal udr?a? neuverite?ných 37 rokov. Pred pár rokmi v?ak Google vytvoril vlastný opera?ný systém. Android bol z roka na rok populárnej?í a práve v minulom mesiaci sa mu podarilo dosiahnu? významný mí?nik.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O tieto údaje sa s verejnos?ou podelila nezávislá ?tatistická spolo?nos? StatCounter, ktorej prieskum v oblasti opera?ných systémov priniesol prekvapivé výsledky. Pod?a výsledkov sa v minulom mesiaci stal Android najpou?ívanej?ím opera?ným systémom pri prehliadaní internetu. V marci bolo po prvýkrát v histórii na pripojenie k internetu vyu?itých a? 37,93 % zariadení s opera?ným systémom Android, ?ím bol Windows porazený o 0,02 %.

zdroj fotografie: StatCounter

Nenechaj si ujs?
Google ne?akane predstavil novú verziu Androidu! ?o nové ponúkne?

?Jedná sa o ve?ký mí?nik v histórii techniky a zárove? prichádza nový za?iatok, ktorý ukon?í prvenstvo Microsoftu. Jeho opera?ný systém bol najpou?ívanej?ím u? od roku 1980. Tento významný moment pre Android len dokazuje popularitu toho systému, ktorý ale pritom na prehliadanie internetu vyu?ívalo v roku 2012 iba 2,4 % zariadení.? – Aodhan Cullen, CEO StatCounter.

zdroj fotografie: Google

V mnohých krajinách v?ak stále vyhráva Windows. Napríklad v Severnej Amerike ho po?as prieskumu vyu?ívalo a? 39,5 % zariadení. Smartfóny a notebooky s opera?ným systémom iOS zas dosiahli 27,5 % a na tre?om mieste s 21,2 % vyu?itím skon?ili zariadenia s Androidom. V Európe je situácia podobná a stále vedie Windows. Na ?alekom východe v?ak s 52,2 % dominuje právem Android a Windows skon?il za ním s 29,2 % zastúpením.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]