AMD v?era predstavilo nové procesory Ryzen 7, ktoré odvá?ne prirovnávalo ku konkurencii od Intelu. Procesory tejto rady sa sna?ia zauja? porovnate?ným výkonom s konkurenciou od Intelu, no pri polovi?nej cene. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnohých ?udí zaujímali po predstavení výsledky benchmarkov. Tie na seba nenechali dlho ?aka? a na YouTube sa objavila séria videí, v ktorých sú procesory porovnávané. V prvom videu sa proti sebe postavili Ryzen 7 1800X a Intel Core i7-6800K v hre Battlefield 1 v 4K rozlí?ení. Pou?ité boli dve Titan X grafické karty. Jedná sa teda o mon?truóznu grafickú výbavu a aj ke? 4K by malo by? vä??ou zá?a?ou skôr pre grafickú kartu, rozdiel vo výkone predsa len vidno. V tomto prípade procesor od AMD dr?í krok s Intelom a dokonca ho nepatrne aj porá?a.

Intel Core i7-6900K mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

?al?ie video sa týka hry Sniper Elite 4 a sú v ?om porovnané Ryzen 7 1800X a Intel i7-6900K. Tentokrát pracujú oba procesory s dvomi RX 480 kartami. V tejto konfigurácii má Ryzen ve?ký potenciál, nako?ko opä? mierne porá?a Intel na prekvapenie v?etkých.

Posledný herný test sa týka streamovania cez Twitch so spustenou hrou Dota 2. V tomto teste v?ak boli pou?ité modely Ryzen 7 1700X a Intel i7-7700K Kaby Lake. Mnoho herných nad?encov by síce povedalo, ?e Intel i7-7700K na akéko?vek náro?né hry a streamovanie úplne sta?í, no vyzerá to tak, ?e stream na procesore od AMD ide e?te o nie?o hlad?ie.
Od herných benchmarkov sa presúvame k takzvaným ?mega-tasking? testom. Jedná sa o súbe?ne be?iace tri náro?né procesy. Prvým je 3D renderovanie v Blenderi, druhým kódovanie videa v HandBrake a tretím Octane 2.0 v prehliada?i Google Chrome. Ryzen 1700X splnil v?etky tri úlohy pribli?ne o 10 sekúnd skôr ako Intel i7-6800K.

Tabu?kový procesor Excel je síce na výbavu pre be?nú prácu úplne nenáro?ný, no dá sa z neho vy?a?i? aj celkom náro?ný benchmark. Aj tento test dokon?ila novinka od AMD (opä? 1700X) o ?tyri sekundy skôr ako vy??ie spomínaný Intel.

Nenechaj si ujs?
AMD Ryzen sú nové procesory, ktoré sú odhodlané porazi? to najlep?ie od Intelu za ove?a ni??iu cenu

Na záver e?te musíme upozorni?, ?e v?etky tieto testy organizovalo priamo AMD, ?i?e pou?ité procesory, grafické karty, softvér a nastavenia záviseli od nich. Nie je síce dôvod sa hne? domnieva?, ?e AMD zámerne hendikepovalo Intel, no zárove? nevylu?ujeme, ?e AMD pri testoch pou?ilo neobjektívny softvér. Viac sa o nových procesoroch dozvie? v tomto ?lánku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
21%
Páči sa mi to
58%
Chcem to
21%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.