Úlo?isko dát patriace pod známu spolo?nos? Amazon sa zrútilo, a tým ovplyvnilo tisícky pou?ívate?ov internetových stránok. K najznámej?ím zasiahnutým webom patrí TheVerge.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dopady problému s cloudom sú naozaj fatálne a týkajú sa tisícok stránok. Zasiahnuté v?ak neostali len internetové stránky, ale dokonca aj aplikácie, ako Nest, ktorý je spojený so smart termostatom. Zdá sa teda, ?e kore?om problému by mohlo by? úlo?isko v Severnej Virgínii.

zdroj fotogrfie: dailymail

Pod?a vyjadrení Amazonu mô?e za výpadok slu?ieb nefunk?nos? hostingu platformy, ktoré vplývajú na radu ?al?ích dôle?itých akcií. Amazon usilovne pracuje na znovuobnovení týchto slu?ieb. Najznámej?ími zasiahnutými webmi sú tak napríklad Slack, Trello, Splitwise alebo populárny Soundcloud. Internet a hlavne sociálna sie? Twitter je teraz plná odkazov s?a?ujúcich sa pou?ívate?ov.

zdroj fotografie: dailymail

Nefunk?né boli chví?ami aj stránky, ktoré odkazovali na stránky so statusom nefunk?nosti. Reakcie na sociálnej sieti Twitter na seba nenechali dlho ?aka?.

zdroj fotografie: dailymail

zdroj fotografie: dailymail

?éfredaktorka portálu TheVerge sa vyjadrila, ?e mnoho ?lánkov bolo publikovaných bez obrázkov, práve kvôli problémom s AWS od Amazonu. Pod?a nedávnych správ je spolo?nos? Amazon so svojimi 40 % lídrom v oblasti cloudových rie?ení pre weby. K výpadkom nedochádza ?asto, posledný vä??í bol zaznamenaný e?te v roku 2015 a trval pribli?ne 5 hodín.

zdroj fotografie: dailymail

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]