Zrejme ti netreba pripomína?, ?e kvalitná obuv je pri ?porte nevyhnutná. Toto si v?ak uvedomuje aj nemecký výrobca ?portových potrieb s tromi prú?kami vo svojom logu. V?aka tomu nám najnov?ie priná?a tenisky s názvom Futurecraft 4D, ktoré sú kompletne vyrábané za pomoci 3D tla?e.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pravdou je, ?e s týmto revolu?ným spôsobom výroby nemecký gigant experimentuje u? dlh?í ?as. Doposia? ?iaden z jeho výtvorov sa v?ak nedo?kal masového predaja. Nedávno odhalená novinka sa ho ale, na??astie, do?ká. Futurecraft 4D sú pritom jedny z najlep?ích ?portových tenisiek, aké Adidas kedy vyrobil. Ich stredová podo?va je vytváraná pomocou ?peciálnej technológie, kedy je základná kon?trukcia obuvy v podstate namá?aná do nádr?e s kvapalnou polymérovou ?ivicou. Tá sa následne na tejto základnej kon?trukcii zachytí a tvrdne do stabilného tvaru za pomoci ultrafialového ?iarenia.

O vývoj tejto technológie sa postarala spolo?nos? Carbon, ktorá je financovaná Googlom, ako aj spolo?nos?ou General Electric. Pod?a týchto svetoznámych firiem sa jedná o prevrat v 3D tla?i, ktorý v najbli??ích rokoch naberie na obrátkach. Pokojne sa tak mô?eme do?ka? tenisiek vyrábaných na mieru pre danú osobu práve v?aka tejto prevratnej technológii. Okrem toho sú ale takto vyrábané aj rôzne iné produkty z plastu. Táto technológia výroby je úplnou novinkou, ktorá umo?ní omnoho rýchlej?iu produkciu ako za pomoci klasickej 3D tla?e.

zdroj fotografií: Adidas

Nenechaj si ujs?
Xiaomi predstavilo svoje najlacnej?ie inteligentné tenisky

Zárove? sa v?ak kvôli tomu, ?e ide o novinku, do?káme tento rok len obmedzeného po?tu párov, ktorých sa predá pribli?ne 5 000. Budúci rok má ale produkcia zna?ne stúpnu?, pri?om má spolo?nos? Adidas do jeho konca vyrobi? a? 100 000 párov tenisiek Futerecraft 4D. Pod?a nemeckého výrobcu tak pôjde o ve?ký mí?nik nielen pre neho samotného, ale aj pre celý obuvný priemysel. Presná cena týchto revolu?ných tenisiek oznámená nebola, no lacné zrejme nebudú.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]