Najnov?ie technológie umo??ujú výrobcom smartfónov produkova? stále výkonnej?ie zariadenia. H?stke najbohat?ích ?udí na svete v?ak na extrémnom výkone príli? nezále?í. Tí, ktorí majú poriadne tu?né bankové kontá, skôr uprednostnia smartfón vyrobený z tých najluxusnej?ích materiálov, pri?om za?ho neváhajú zaplati? tisíce ?i a? státisíce eur.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V?etkých technologických nad?encov spájajú aj nové smartfóny, ktoré z roka na rok priná?ajú stále vy??í výkon. Po?et jadier procesorov ako aj ich výkon stále narastá a zvy?uje sa tie? kapacita opera?nej RAM pamäte. Tá sa svojou ve?kos?ou v najmodernej?ích smartfónoch mô?e vyrovna? po?íta?om. Taktie? sa za posledné roky významne zlep?ila kvalita fotografických sníma?ov. Nie ka?dému v?ak pri výbere nového smartfónu zále?í na nadupanej hardvérovej výbave. Vä??ina milionárov a miliardárov sveta dáva prednos? prémiovému spracovaniu, ktoré zah??a pou?itie tých najdrah?ích materiálov, ako zlato ?i diamanty. Nasledujúcich 7 smartfónov v sebe kombinuje poriadnu dávku výkonu, pri?om ich kon?trukcia zah??a tie najdrah?ie materiály. V?aka tomu sa jedná o unikátne kúsky, ktoré si be?ný zákazník len tak nekúpi.

iPhone 6S Pokémon Go

Cena: 2 514 ?

Ruská spolo?nos? Caviar sa ?pecializuje na prémiové edície mnohých známych smartfónov a mobilov. Prednedávnom sme ti priniesli informácie o ?peciálnej edícii novej Nokie 3310, ktorá vznikla na po?et ruského prezidenta Vladimíra Putina. Do portfólia tejto spolo?nosti sa v?ak radí aj iPhone 6S v netradi?nej edícií Pokemon Go.

zdroj fotografie: Caviar

Nenechaj si ujs?
Bizarná edícia novej Nokie 3310 je venovaná populárnemu ruskému prezidentovi

Od be?ného iPhonu 6S sa u? na prvý poh?ad lí?i zadnou stranou. Tá je celá vyrobená z titánu a obsahuje aj troch legendárnych pokémonov, Articuna, Zapdosa a Moltresa, ktorých tvary vznikli gravírovaním. Tejto ?peciálnej edícii nechýba ani pozlátené logo Poké lopty a budúci majite? spolu so smartfónom získa ú?et do hry. Ako dar?ek dostane aj 14 500 mincí Pokécoins v hodnote takmer 100 ?.

Vertu Constellation

Cena: 6 053 ?

Medzi ?al?ie luxusné kúsky sa radí aj model Constellation od renomovaného výrobcu Vertu. Tohtoro?ný model je ru?ne vyrábaný v Anglicku. Jeho kon?trukcia priná?a spojenie exolovaného hliníka v kombinácii s pravou ko?ou rôznych druhov a farieb. Pre pou?ívate?ov ponúka model Constellation aj ?peciálne tla?idlo slú?iace na spojenie s linkou pre zákazníkov. Tá funguje 24 hodín denne a 7 dní v tý?dni.


zdroj fotografie: Vertu

Srdom tohto krásavca je procesor Snapdragon 820, ktorý spolupracuje so 4 GB opera?nou pamä?ou RAM. Jeho AMOLED displej ponúka QHD rozlí?enie a Vertu nezabudlo ani na ve?kú vnútornú pamä?. Tá sa zastavila na kapacite 128 GB, no dá sa roz?íri? pomocou microSD kariet. Batéria dostala kapacitu 3 220 mAh a nabíja sa cez nový USB-C konektor. ?al?ou ?pecialitou tohto modelu je zafírové sklo chrániace displej, podpora pre iPass Wi-Fi ?i plne ?ifrované hovory pomocou technológie Silent Circle.

Solarin

Cena: 13 040 ?

Opatrnosti nikdy nie je dos?, a tak sa izraelská firma rozhodla vyrobi? najbezpe?nej?í smartfón na svete, Solarin. Ten je odolný vo?i kybernetickým útokom a ponúka 256-bitový AES ?ifrovací ?ip. Okrem toho sa v?ak nezabudlo ani na prémiovú kon?trukciu, ktorá je tvorená titánovými panelmi, ko?ou a vystu?eným sklom.

zdroj fotografie: Solarin

To chráni displej a ?o?ovku zadného 24 MPx fotoaparátu. Displej s 5,5″ uhloprie?kou dostal jemné QHD rozlí?enie. Celý hardvér pohá?a ve?ká 4040 mAh batéria. Men?ím sklamaním je zrejme len star?í, no stále dostato?ne výkonný procesor Snapdragon 810. Hmotnos? tohto jedine?ného zariadenia ?iní a? 250 g.

iPhone 7 Carbon Concept

Cena: 15 833 ?

Svoj luxusný smartfón sa rozhodla vyrobi? aj ?vaj?iarska spolo?nos? Golden Dreams. Jej iPhone 7 ponúka odolné karbónové telo, ?o z neho robí jeden z naj?ah?ích a najpevnej?ích smartfónov sveta. Celý výrobný proces je vykonávaný výhradne rukami pracovníkov tejto unikátnej spolo?nosti.

zdroj fotografie: Luxury Launches

Kombinácia prémiového materiálu, ru?nej výroby a limitovaného mno?stva zdvihla cenovku tejto poriadne vysoko. Spolo?nos? vyrobí iba 77 kusov, pri?om toto karbónové prevedenie bude dostupne ako pre iPhone 7, tak aj pre model 7 Plus. Vo výbave nechýbajú ani VIP slu?by zákazníkom ?i v?etko originálne príslu?enstvo.

iPhone 7 Trump Edition

Cena: 140 635 ?

U? zo samotného názvu vyplýva, ?e ide o ?peciálnu edíciu smartfónu z dielne Apple pre nového amerického prezidenta, Donalda Trumpa. Na objednávku si ho vo firme Goldgenie v Spojených Arabských Emirátoch nechal vyrobi? zákazník z ?íny. Ten ho chcel Trumpovi podarova? po jeho zvolení na post prezidenta.

zdroj fotografie: snyar.net

Nenechaj si ujs?
Zabudni na iPhone 8! Táto retro edícia iPhone 7 Plus za takmer 1800 ? vyzerá dokonale

Okrem zlata v ?istote 999.9/1000 je tento iPhone 7 vykladaný bielymi diamantmi 450 VS1, ktoré vyp??ajú logo Apple a tvoria aj okraje smartfónu. Pod?a generálneho riadite?a spolo?nosti Goldgenie prijala firma ?al?ích 9 objednávok na túto ?peciálnu edíciu iPhonu 7.

Gresso iPhone 7 Black Diamond

Cena: 465 680 ?

Predposledným najdrah?ím smartfónom sveta je znova iPhone 7, no tentokrát v prevedení Black Diamond a s vnútornou pamä?ou na úrovni a? 256 GB. Túto hrie?ne drahú verziu má na svedomí ?al?ia ?vaj?iarska firma Gresso, ktorá vyrobila 3 expempláre. Ka?dý z nich nesie ohromnú cenovku, z ktorej ti rozhodne spadla sánka.

zdroj fotografie: Gresso

Túto ?peciálnu edíciu tvorí a? 1450 ?iernych diamantov. Tie skrá??ujú titánovú kon?trukciu zariadenia, no tu to ani z ?aleka nekon?í. V balení od tejto ?vaj?iarskej firmy mô?e ??astný majite? nájs? aj bezdrôtové slúchadlá Apple AirPods. Ani tie sa v?ak bez ?iernych diamantov neobi?li. Samotné logo výrobcu je vyrobené z 18 karátového zlata a vá?i a? 10 gramov.

iPhone 7 Brikk Lux Collection

Cena: 1 210 766 ?

Jednozna?ným ví?azom v kategórií najdrah?ích smartfónov sveta je ?al?ia unikátna edícia iPhonu 7. Aby si výrobca zabezpe?il dos? zákazníkov, objednávky na tento ?ialene drahý kúsok spustil e?te pred tým, ako bol oficiálnej predstavený. Zákazník má na výber zo 4 mo?ných variácií. Základnou ponukou je verzia Delux Classic za 4000 ?, no pre tých navyberavej?ích je v ponuke aj ?peciálna kolekcia ?Bespoke?.


zdroj fotografie: asiatatler.com

V nej si mô?e zákazník zvoli? vlastný dizajn, ktorý si dohodne priamo s hlavným dizajnérom, Cyrusom Blacksmithom. Do objednávky je mo?né zahrnú? a? 60 diamantov a ako doplnok si mô?e zákazník zvoli? zlato ?i dokonca platinu. To v?etko za nepredstavite?ne vysokú sumu vy?e 1 000 000 ?!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
0%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
57%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]