Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

Už od 1. januára 2023 začne dopravný inšpektorát vydávať nové EČV pre motorové vozidlá, ktoré budú oproti súčasným tabuľkám úplne iné. Súčasne prichádzajú aj zmeny v spôsobe evidencie, prihlasovania a odhlasovania vozidiel, pričom všetky tieto procesy majú byť podstatne jednoduchšie a rýchlejšie.

Dizajn bude jednotný

Doposiaľ bolo možné na Slovensku získať získať okrem štandardných značiek s bielym podkladom aj špeciálne značky. Napríklad zelené pre elektromobily, alebo modro-žlté EČV pre vozidlá diplomatov alebo zvláštnych evidenčných čísel, ktoré majú v súčasnosti niekoľko farebných modifikácií (červeno-biela, červeno-žltá, modro-biela, čierno-tmavozelená alebo zeleno-biela). Farebný podklad končí a všetky poznávacie značky už budú s bielym podkladom.

Na obrázku sa nachádza VW ID.4 a vizualizácia nových TEČ.
FonTech/Michal Varga/Ministerstvo vnútra SR (Úprava redakcie)

Takisto končí zavádzanie skratky okresu, v ktorom je vozidlo registrované. Nové EČV však budú rovnako pozostávať z kombinácie dvoch písmen, troch číslic a ďalších dvoch písmen. Špeciálne vozidlá, ako napríklad elektromobily, pritom dostanú vyhradené kombinácie písmen EV a EL na začiatku, vďaka čomu bude možné naďalej odlíšiť autá s čistým pohonom.

Označenie EV a EL už iba pre čisté elektromobily

Zo špeciálnej EČV označujúcej bezemisné vozidlo by v budúcnosti malo vyplývať niekoľko výhod pre vodičov takýchto áut. Tieto výhody bližšie špecifikuje návrhu Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republikeAj z tohto dôvodu budú po novom značky s označením EV a EL vydávané s najväčšou pravdepodobnosťou iba pre úplne bezemisné autá.

Hybridy, dokonca ani tie nabíjateľné, teda po novom takéto značky nebudú môcť získať. Jedná sa tak o veľkú zmenu, nakoľko v minulosti mohli zelené EČV získať majitelia akýchkoľvek vozidiel, ktoré disponujú režimom bezemisnej jazdy.

„V tejto chvíli ešte o presnej podobe nie je rozhodnuté, avšak s vysokou pravdepodobnosťou sa to plug-in vozidiel nebude týkať. A to z dôvodu, ak by vozidlo nemalo k dispozícii dostatočné množstvo energie v batériách, tak takéto vozidlo máva spravidla vyššiu spotrebu a emisie, ako klasický hybrid,“ uviedlo ministerstvo Hospodárstva pre FonTech.sk.

Táto novinka rieši dlho pretrvávajúci problém s nedostupnosťou zelených EČV pre elektrické vozidlá. Nové značky sa budú vyrábať jednotným spôsobom, a tak budú prakticky schádzať „z jednej linky“. Podobné označovanie elektrických vozidiel majú napríklad v susednom Česku. Elektrické modely majú na začiatku evidenčného čísla písmená EL.

Súčasné značky si môžeš nechať

Ak si už vlastníkom zelených EČV a v budúcnosti by si si svoje tabuľky chcel ponechať, pokojne tak môžeš urobiť. Novela zákona umožňuje ponechať si aj staré značky, ktoré ešte majú označenie okresu, a tým pádom sa to vzťahuje aj na zelené značky pre elektromobily.

Týmto krokom – možnosťou ponechať si staré EČV a prenášať si ich na nové vozidlo – štát vyšiel v ústrety najmä vodičom, ktorí si priplatili za špeciálne EČV, ktoré môžu byť kombináciou piatich znakov, teda aj písmen aj čísel.

Takto budú vyzerať nové EČV

Takéto špeciálne značky bude štát vydávať aj naďalej a poplatok za ich vydanie sa nemení. Je teda vyšší ako pri štandardných EČV a činí 165,50 € za kus (pri štandardných ej to 33 € za kus).

Po novom si ale bude môcť majiteľ zvoliť všetkých 7 znakov podľa seba a nie iba 5 znakov za skratkou okresu, ako to platilo doteraz.

„Zruší sa systém vytvárania evidenčného čísla založený na skratke okresu, keďže jeho uvádzanie na tabuľke už stratí svoje opodstatnenie. Skladba evidenčných čísel ostane rovnaká (2 písmená – 3 číslice – 2 písmená), avšak evidenčné čísla sa začnú vytvárať nanovo od kombinácie AA-001AA.“

„Tento spôsob zároveň umožní požiadať o pridelenie evidenčného čísla vytvoreného na základe požiadavky občana. Nielen so skratkou príslušnosti k okresu pobytu alebo sídla, ale s akoukoľvek skratkou, napr. ABCDEFG, JANICKO, AAA1B2C a pod.,“ uvádza Ministerstvo vnútra.

Koniec zdĺhavému dvojkrokovému prepisu

Prepis vozidla bude po novom podstatne jednoduchší a rýchlejší. Štát ruší dvojkrokový prepis, kedy sa vozidlo muselo odhlásiť na okresnom úrade, kde bolo prihlásené a prihlásiť sa muselo na dopravnom inšpektoráte nového okresu.

Po novom bude možné vozidlo prihlásiť a odhlásiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na Slovensku. Nové tabuľky s evidenčným číslom, ako aj technický preukaz, bude možné dať si zaslať kuriérom.

„Zruší sa aj dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlási vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte, a potom ho nový vlastník prihlási na svojom inšpektoráte. Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom,“ dopĺňa ministerstvo.

Najväčšie novinky pri prepise a prihlasovaní vozidla:

  • Dizajn bude jednotný, budú iba EČV s bielym podkladom
  • Elektromobily budú odlíšené písmenami EV alebo EL
  • Doklady a tabuľky bude možné zaslať kuriérom
  • Prepis vozidla bude jednokrokový
  • Ceny za vydanie tabuliek zostali nezmenené
  • Súčasné EČV si môžeš ponechať a preniesť na nové vozidlo
  • Nové EČV bude takisto možné ponechať a prenášať na nové vozidlo

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú