YouTube budúci rok mierne pozmení zobrazovanie reklám vo videách. Pote?ia sa najmä tí pou?ívatelia, ktorí si neplatia prémiovú slu?bu YouTube Red.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pokia? ?ije? na Slovensku, platenú slu?bu YouTube Red bez reklám a s prémiovými funkciami pravdepodobne nepou?íva?, nako?ko u nás zatia? nie je dostupná. Tým pádom si odkázaný na videá s reklamami, ktoré mô?u by? v niektorých prípadoch skuto?ne ve?ká otrava. Budúci rok v?ak YouTube mierne zmení svoj prístup a otravnú reklamu dlhú 30 sekúnd prestane podporova?. Urobí tak najmä v prospech krat?ích reklám a pou?ívate?ov.

youtube red
zdroj fotografie: YouTube

Hovorca YouTube potvrdil tento krok nasledujúcimi slovami: ?Sme odhodlaní poskytova? online pou?ívate?om lep?iu skúsenos? s reklamami. Vrámci toho sme sa v roku 2018 rozhodli zru?i? 30-sekundovú reklamu, ktorá sa nedá presko?i? a zamera? sa rad?ej na krat?ie formáty, ktoré sú dobré pre inzerentov aj pou?ívate?ov.?

zdroj fotografie: Engadget

Namiesto zru?ených 30-sekundových reklám by sa mali viac roz?íri? 6-sekundové reklamy. I ke? predsa len nejaké reklamy, ktorú sa nebudú da? presko?i? ostanú, no stále sa jedná o vítanú novinku. ?al?ou teóriou ale je, ?e tieto kroky sú od YouTube akýsi chyták. S?úbil toti?, ?e zru?í iba 30-sekundové reklamy a tým pádom mô?e vymyslie? nové reklamy, ktoré budú krat?ie ako 30 sekúnd. Pokojne sa mô?e sta?, ?e zavedie napríklad 20-sekundové reklamy, ?o by nás v?ak rozhodne nepote?ilo.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.