YouTube je s nami u? od roku 2005 a za ten ?as sa toho ve?a zmenilo. Okrem získania miliónov fanú?ikov pre?la táto stránka mnohými výraznými zmenami, ktoré ju posúvajú stále vpred. Teraz prichádza ?al?ia nová funkcia tmavého re?imu, ktorý ochráni tvoj zrak pri sledovaní videí po?as no?ných hodín.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Predtým ne? spolo?nosti sprístupnia nové produkty svojim zákazníkom, musia prejs? testovaním. To isté platí aj pre webové stránky, ktoré svoje nové funkcie najprv istý ?as skú?ajú a následne ich mô?e pou?íva? ?iroká verejnos?. Jedna z najpopopulárnej?ích slu?ieb pre sledovanie videí, YouTube, testuje takzvaný ?Dark Mode?. Teraz v?ak má? mo?nos? si tmavý re?im aktivova? aj ty, a to len prostredníctvom nieko?kých jednoduchých krokov.

zdroj fotografie: FonTech

Takto aktivuje? ?Dark Mode? na YouTube:
  1. Uisti sa, ?e pou?íva? najnov?iu verziu prehliada?a Google Chrome.
  2. Ak pou?íva? opera?ný systém Windows, otvor vývojárske okno skratkou Ctrl + Shift + I. Pre pou?ívate?ov opera?ného systému Mac je to skratka Option + Command + I.
  3. Otvor zálo?ku ?Console?.
  4. Skopíruj, vlo? nasledujúci príkaz a stla? Enter: document.cookie=“VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE“.
  5. Zavri vývojárske okno a znovu obnov YouTube. Funkciu ?Tmavý re?im? si teraz mô?e? aktivova? v nastaveniach.

zdroj fotografie: FonTech

Nenechaj si ujs?
YouTube mení podmienky! Malé kanály nebudú môc? vytvára? zisk, kým nedosiahnu nieko?ko tisíc videní

Táto novinka je zatia? iba v testovacej fáze a prístup k nej majú len vybraní pou?ívatelia. Nový ?Dark Mode? je skuto?ne u?ito?nou funkciou, ktorá doká?e ochráni? zrak pou?ívate?ov najmä po?as no?ného pozerania ob?úbených videí a dúfame, ?e ju YouTube u? ?oskoro sprístupní pre v?etkých. Nezabudni nám ale napísa? do komentárov, ?i sa ti podarilo novú funkciu spojazdni? aj na tvojom zariadení.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]