YouTube je fenoménom dne?nej doby. Pred piatimi rokmi otvoril svoje brány v?etkým odvá?livcom a umo?nil im, aby si mohli v niektorých prípadoch skvelo zarába?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tento prístup Googlu vyústil a? do sú?asnej podoby, kedy je práve YouTube najvä??ou video platformou na svete. No gigantický rozmach nebol taký ru?ový ako sa mô?e na prvý poh?ad zda?. Postupom ?asu za?ali toti? pribúda? autori, ktorých vlastnili ve?ké produk?né ?i mediálne agentúry. Aby sa zamedzilo nekalým praktikám a zvý?ila sa právna stránka platformy, YouTube zavádza nové pravidlo. Ka?dý autor získa mo?nos? zapnutia reklamy na videách a? potom, ako dosiahne 10 000 celkových videní na svojom kanáli.

youtube redzdroj fotografie: YouTube Red

Nové pravidlá sa tak sna?ia istým spôsobom pomôc? nezávislým autorom, ktorí chcú svoje videá dosta? do povedomia ?udí skuto?ne legálnym spôsobom. Ak v?ak kanál dosiahne 10 000 celkových videní, stále bude musie? prejs? kontrolou, ktorá usúdi, ?i sp??a pou?ívate?ské podmienky. Primárnym cie?om je, samozrejme, zamedzenie podvodných marketingových praktík na platforme a posielanie pe?azí len tým autorom, ktorí vytvárajú obsah správne. Sme ve?mi zvedaví, ako na tieto zmeny zareaguje po?etná základ?a mladých tvorcov, ke??e nie ka?dý sa mô?e pochváli? ??istou? tvorbou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
73%
Chcem to
0%
Mám to
9%
Nepáči sa mi to
9%
Neznášam to
9%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]