Xiaomi je skuto?ne ve?mi dobre známe tým, ?e jeho gadgety sú kvalitou jednoducho prvotriedne, pri?om si v?ak dr?ia neodolate?nú cenovku. Rodina inteligentných svetiel Yeelight je doteraz tou najlep?ou alternatívou k výrazne drah?ej konkurencii. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V týchto d?och sa vynárajú z?avy rôzneho charakteru, za ?o v?a?íme najmä oslavám 3. narodením e-shopu GearBest, ktorý si pripravil super ceny aj pre ?tvoricu smart svetiel od Xiaomi.

Farebná LED ?iarovka (E27)

Cena: 15 ?

zdroj fotografie: Yeelight

Kúpi? farebnú smart LED ?iarovku od Xiaomi za 15 ?

Asi ve?mi ne?uduje?, ?e prvým produktom v tejto akcii je inteligentná ?iarovka, ktorej roz?írenos? mo?no ?íta? na stovky tisíc predaných kusov po celom svete. Moderný dizajn, 16 miliónová paleta farieb, vstavaný WiFi modul pre jednoduch?ie ovládanie bez nutnosti rôznych centrál alebo aplikácia Mi Home, v?aka ktorej mô?e? s touto ?iarovkou vytvára? naozaj svojské variácie.

Toto v?etko symbolizuje tento perfektný produkt, za ktorý v akcii zaplatí? len 15 ?. A ako inak, po?tovné je zdarma a ?iadnych ?al?ích poplatkov sa nemusí? obáva?.

Smart LED pásik

Cena: 27 ?

zdroj fotografie: Yeelight

Kúpi? smart LED pásik za 27 ?

?al?ím produktom, ktorý neporovnate?ne zmení tvoj byt ?i dom, je inteligentný LED pásik z rodiny Yeelight. Jedná sa o relatívne ?erstvý produkt z ponuky giganta, pri?om vznikol v spolupráci so spolo?nos?ou Philips. Taktie? ponúka bohatú paletu farieb, vstavaný WiFi modul, rozmanité mo?nosti ovládanie v?aka aplikácii a celková d??ka ?iní 2 m.

zdroj fotografie: Yeelight

Stá? ?a pritom bude len 27 ? a dokonca sa nemusí? bá? ani dodato?ných poplatkov pri doru?ení na Slovensko. V?aka nieko?kým aktualizáciám a softvérovým vylep?eniam je navy?e LED pásik odteraz schopný komunikova? s Alexou od Amazonu a rovnako aj so známou aplikáciou IFTTT pre automatizovanie rôznych úloh.

Stolová lampa

Cena: 37 ?

zdroj fotografie: Yeelight

Kúpi? stolovú lampu za 37 ?

Aby sme ti tvoj pracovný stôl e?te viac vylep?ili, v tejto akcii spomenieme vynikajúcu smart lampu pre moderných kreatívcov ?i technologických nad?encov. Ponúka prívetivý dizajn, 4 módy svietenia v závislosti od typu práce, ktorú pri lampe vykonáva?, respektíve neodmyslite?nú sú?as? tvorí uká?ková integrácia v ekosystéme gadgetov Xiaomi cez aplikáciu Mi Home, ktorú nájde? ako v Google Play, tak aj v App Store pre iOS.

zdroj fotografie: Yeelight

S ve?mi výhodnou cenovkou len 37 ? priná?a táto lampa pre mnohých perfektnú vo?bu, ak chcú nejakým spôsobom zve?adi? svoj pracovný priestor.

Farebná lampa s dotykovým ovládaním

Cena: 55 ?

zdroj fotografie: Yeelight

Kúpi? farebnú lampu s dotykovým ovládaním za 55 ?

Závere?ným produktom z tohto výberu ?pi?kových svietidiel Xiaomi je ve?mi dobre známa lampa Yeelight, ktorá sa vyzna?uje ultra-moderným dizajnom, podporou aplikácie Mi Home ?i dotykovým ovládaním, ktoré sa aplikuje na vrchnú ?as? kon?trukcie. Len v?aka dotykom tak mô?e? meni? farby ?i jas lampy.

zdroj fotografie: Yeelight

Za 55 ? sa jedná o výbornú kúpu, ktorú rozhodne neo?utuje?. Ak by ti balík náhodou zastavili na colnici, priprav sa na dodato?né poplatky vo vý?ke 11 ?.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
50%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.