Výlety, dlhé cesty ?i kempingy. V?etko sú to síce príjemné príle?itosti, no smartfóny to nemajú v?dy jednoduché a vy?adujú ob?asný prísun ???avy?. Postarajú sa o to power banky, ktoré si teraz mô?e? kúpi? s 20 % z?avou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zna?ka Xiaomi je spo?ahlivou vo?bou pri mnohých produktoch. ?i u? sú to smartfóny, domáce spotrebi?e alebo power banky. Dnes sa pozrieme na dve power banky, a to konkrétne na jednu s kapacitou 5000 mAh a jednu s kapacitou 10 000 mAh. Povrch oboch tvorí hliník, ktorý stojí nielen za kvalitnou kon?trukciou, ale aj prémiovým dojmom. 5000 mAh power banka je navy?e ve?mi kompaktná a nie je hrubá ani len jeden centimeter. Bez problémov si ju teda mô?e? prená?a? napríklad aj vo vrecku nohavíc a ma? ju tak neustále pri sebe. 10 000 mAh power banka je, samozrejme, trochu objemnej?ia, no ospravedl?uje to dvojnásobne vä??ia kapacita.

power banky
zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? 5000 mAh Xiaomi power banku za 9,74 ?
Z?avový kupón xiaomi5K

Pre lep?iu predstavu o ve?kosti power baniek si spome?me zopár príkladov. 5000 mAh power banka posta?í minimálne na jedno nabitie smartfónu s 3100 mAh batériou (napríklad Xiaomi Mi5) alebo na dve nabitia smartfónu s 1600 mAh batériou (iPhone 5S/iPhone SE). V prípade 10 000 mAh power banky sú ?ísla e?te lep?ie. Xiaomi Mi5 si ?ou nabije? 2.4-krát a iPhone 6 a? 3.7 krát. Nabíjanie ale nie je jedinou vlastnos?ou oboch power baniek. Mô?e? si do nich toti? zapoji? aj USB lampu alebo USB ventilátor, pri?om ventilátor doká?e 10 000 mAh power banka pohá?a? aj viac ako 40 hodín. Power banky sú navy?e vybavené rôznymi ochrannými technológiami, ktoré doká?u zabráni? napríklad prepätiu alebo skratu.

power banky
zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? 10 000 mAh Xiaomi power banku za 13,85 ?
Z?avový kupón 20bgxmpb

Pri týchto power bankách si teda mô?e? by? istý, ?e sa nevznietia alebo nespôsobia inú ?kodu. Úrove? nabitia power baniek je potom oznamovaná LED indikátormi. ?alej je dôle?ité poznamena?, ?e 10 000 mAh power banka disponuje aj technológiou rýchleho nabíjania Quick Charge 2.0, tak?e na nabíjanie nebude? ?aka? tak dlho, ako pri mnohých iných power bankách. Po?me sa u? ale pozrie? na aktuálne najlep?ie ceny. Ak nie si a? taký náro?ný a posta?í ti 5000 mAh kapacita, power banka ?a vyjde iba na 9,74 ?. Do e-shopu sa ale je potrebné prihlási? a pou?i? z?avový kupón xiaomi5K. Naopak, ak plánuje? svoj smartfón nabíja? ?astej?ie, je rozumnej?ie siahnu? po 10 000 mAh power banke. Jej cena vychádza na skvelých 13,85 ? pri pou?ití kupónu 20bgxmpb. V oboch prípadoch je dostupné bezplatné doru?enie, tak?e sa u? jedná o koncové ceny.

Kupóny je mo?né aplikova? v ko?íku:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.