banner-redmi-note-4


Xiaomi, známe aj prezývkou ?ínsky Apple, má vo svojom portfóliu nieko?ko zaujímavých smartfónov s e?te zaujímavej?ími cenami. Ako správny výrobca, aj Xiaomi na?úva svojim zákazníkom a plní ?o sa dá. Alebo aj nie?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Od po?iatku éry smartfónov pomaly s výkonom narastá aj ve?kos? displejov. Kým kedysi boli uhloprie?ky 3,5″ alebo 4″ ?tandardom, dnes je problém zohna? smartfón s displejom pod 5″. Ak taký aj nájdete, ur?ite to nebude ?iadna vlajková lo? výrobcu. Výnimku tvorí iPhone SE s uhloprie?kou 4″. Vo?ba ve?kého displeja v?ak nie je ?iadny marketing. Vä??ine ?udí vyhovuje práve vä??í displej, najmä ak sa bavíme o domácich zákazníkoch spolo?nosti – ?í?anoch. Hlavnou výhodou ve?kých displejov je zobrazenie vä??ieho mno?stva obsahu a teda aj vy??ia efektívnos? pri práci. Problémy v?ak mô?u nasta?, ak potrebujete svoju ,,lopatu“ pou?i? s jednou rukou. Výsledkom mô?e by? ?karedý pád na zem, ktorý vás vyjde poriadne draho. Práve preto sa stále nájdu ?udia, ktorí rad?ej preferujú men?ie displeje smartfónov.

Xiaomi Redmi Note 4 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

xiaomi-small-screen-poll-weibo

Spolo?nos? Xiaomi sa rozhodla spravi? si malý prieskum na túto tému. Vytvorili anketu, v ktorej svojich fanú?ikov nechali hlasova?, ?i preferujú malý alebo ve?ký displej. Výsledok dopadol tesne. 47% hlasujúcich nemá záujem o smartfón s uhloprie?kou 4″. Zvy?ným 53% príde ve?kos? 4″ pohodlnej?ia. CEO Xiaomi, Lei Jun, v?ak neskôr na svojom oficiálnom Weibo profile zverejnil, ?e spolo?nos? nemá v pláne predstavi? smarfón s displejom men?ím ako 5″. Vyzerá to teda tak, ?e výrobca anketu neberie do úvahy. Kompaktného smartfónu sa tak aspo? v doh?adnej dobe nedo?káme. Aký je vá? názor, mali by ste záujem o smartfón so 4″ displejom alebo vám viacej vyhovuje vä??ia uhloprie?ka?

xiaomi-ceo-small-phone-post

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
56%
Neznášam to
11%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.